POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE A PLATFORMEI SMARTY

Ultima versiune: Februarie 2022

Smarty Ride Tech vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod confidențial, sigur și transparent și vă garantează că puteți continua să aveți încredere în ceea ce privește datele pe care ni le furnizați.

Smarty Ride Tech gestionează website-ul https://www.smarty-app.com/  împreună cu aplicațiile disponibile în magazinele online de aplicații mobile, iar această Politică de Confidențialitate are în vedere toate activitățile întreprinse de Smarty Ride Tech pentru oferirea Serviciilor sale. Platforma Smarty este adresată persoanelor cu vârsta de cel puţin 16 ani.   În situația în care nu ați împlinit 16 ani, vă rugăm să încetați orice fel de utilizare a Serviciilor Smarty și/sau a Platformei.

 1. TERMENII UTILIZAŢI

 1. Smarty Ride Tech, Smarty și/sau  Societatea - Smarty Ride Tech S.R.L., persoană juridică înființată și funcționând în conformitate cu legea română, cu sediul în Bucureşti, Sector 6, Bulevardul Iuliu Maniu , Nr. 6E, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9333/2020, cod de înregistrare fiscală 42876600.
 2. Furnizor de Servicii Transport  - orice persoană juridică sau persoană fizică autorizată având ca obiect de activitate transport de bunuri și persoane, ce își creează cont pe Platformă, propunând oferte de transport (“ Servicii de Transport ”). Astfel, referitor la Furnizorii de Servicii de Transport, prezenta Politică de Confidenţialitate se aplică cu privire la persoanele fizice, reprezentanţii legali sau convenționali, ai acestora (“ Reprezentant ”).
 3. Furnizor de Servicii de Mobilitate  - Smarty Ride Tech S.R.L așa cum aceasta este descrisă mai sus. Furnizorul de Servicii de Mobilitate poate oferi prin intermediul Platformei următoarele servicii de („ Servicii de Mobilitate ”):
 1. Platforma sau Platforma Smarty   - website-ul https://www.smarty-app.com/  împreună cu aplicațiile Smarty, Smarty pentru Șoferi și Smarty pentru Transportatori, disponibile în magazinele online de aplicații mobile;
 2. Serviciile Smarty  - serviciile oferite de Smarty prin Platforma Smarty în scopul intermedierii încheierii și executării de contracte de transport și de contracte de închiriere a vehiculelor de mobilitate;
 3. Serviciile – sunt în mod cumulativ Serviciile Smarty, Serviciile de Transport precum și Serviciile de Mobilitate.  
 4. Șofer  – persoana fizică care se înregistrează în Platforma Smarty cu scopul de a presta servicii de transport în regim de taxi și care îşi creează astfel un cont (“ Cont de Șofer ”). Pentru claritate, crearea Contului de Şofer poate fi făcută:
 1. Utilizatori  - înseamnă persoanele fizice care au descărcat aplicaţia Smarty şi s-au înregistrat în cadrul Platformei Smarty pentru a beneficia de servicii de transport și/sau servicii de mobilitate, creând-uşi astfel un cont (“ Cont de Utilizator ”);
 2. Vizitatori  - persoanele fizice care accesează Platforma fără a avea un cont, neputând fi astfel beneficiare ale Serviciilor Smarty;

Toţi termenii definiţi în prezenta secţiune şi utilizaţi în prezentul document, se vor interpreta şi aplica astfel încât să corespundă cu sensul acestora conform T&C Utilizator , T&C Șofer  precum și T&C Transportator . Cu toate acestea, definițiile menționate în termenii și condițiile amintite, sunt mai detaliate și servesc un scop diferit față de cele prezente în Politica de Confidențialitate. Astfel cu privire la calitatea de Utilizator / Șofer / Furnizor Servicii de Transport (numiți cumulativ “ Clienți ” fiind clienți ai Platformei Smarty), este suficient ca persoana vizată să își fi deschis un astfel de cont în Platformă, iar dispozițiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal se vor aplica în mod corespunzător.

Angajații Smarty Ride Tech vor fi informați cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal separat de această politică, prin documente interne.

În situația în care aveți calitatea de Șofer, înțelegeți că administrarea Contului dvs. de Şofer poate fi realizată de către dvs. sau de Furnizorul de Servicii Transport. Atenție! În situaţia în care Furnizorul de Servicii Transport îşi dezactivează contul, atunci Contul de Şofer asociat acestuia poate fi utilizat în continuare, cu excepţia situaţiei în care Platforma optează pentru suspendarea Contului de Şofer.

Furnizorul de Servicii Transport foloseşte informaţiile primite de la Platformă potrivit propriilor documente interne.

 1. CINE ESTE OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL?

Operatorul datelor cu caracter personal este Smarty Ride Tech S.R.L. , iar detaliile referitoare la societate se regăsesc la punctul 1. , litera a.  de mai sus.

Pentru orice întrebări referitoare la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și/sau cu privire la această Politică vă rugăm să ne contactați prin poștă la adresa Bucureşti, Sector 6, Bulevardul Iuliu Maniu, Camera 1, Scara 2, Etaj 7, Ap. 200,  Nr. 6E   sau la adresa de email dataprotection@smarty-app.com , cu subiectul corespondenței – “ Protecția Datelor ” / “ Privacy ”.

Vom răspunde cererilor dumneavoastră în termenul legal. Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere că în anumite situații, din motive tehnice, pentru a pune în aplicare solicitările sau opțiunile dumneavoastră, pot fi necesare câteva zile, timp în care Smarty Ride Tech va continua să prelucreze datele dumneavoastră personale în baza opțiunilor anterior exprimate.

 1. CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM ŞI CUM LE OBŢINEM?

Pentru a putea oferi Serviciile Smarty, prelucrăm date cu caracter personal, denumite prescurtat date personale. Acestea reprezintă informații care vă identifică în mod direct sau cu ajutorul cărora puteți fi identificat. Anumite date sunt colectate direct de la dumneavoastră, în timp ce alte date sunt colectate în mod pasiv, spre exemplu, prin intermediul tehnologiilor de tip cookies. Prezenta secțiune se aplică, cu titlu general, tuturor tipologiilor de clienți ai Platformei iar, acolo unde anumite date personale sunt prelucrate doar referitor la o anumită tipologie de client, acest fapt va fi specificat.  

În acest sens, Smarty prelucrează următoarele tipuri de date personale:

 1. Date de identificare și date de contact

Smarty prelucrează datele dvs. personale pentru a vă identifica, pentru a  crea contul în interiorul Platformei și pentru a încheia astfel cu dvs. cadrul contractual aplicabil în funcție de tipologia de client (Șofer / Utilizator / Reprezentant). Astfel, Smarty prelucrează date de identificare precum: nume, prenume, număr de telefon și adresă de email. Aceste date personale pot fi prelucrate de asemenea pentru a vă contacta sau pentru a facilita punerea în contact a diferitelor tipologii de client. Astfel, suplimentar, Smarty poate prelucra date de contact precum adresa poștală de domiciliu, adresă poștală de corespondență.

De asemenea, în situaţia în care optaţi pentru crearea unui Cont de Şofer, Smarty Ride Tech poate prelucra date suplimentare de identificare precum: datele din cartea de identitate; modelul vehiculului, numărul de înmatriculare, indicativul maşinii cu care veţi presta activitatea de transport în regim de taxi; forma juridică de exercitare a activității, orașul în care veţi presta activitatea de transport în regim de taxi etc.. În situația în care aveți calitatea de Reprezentant, suplimentar, Smarty poate prelucra date precum funcția deținută, atribuții și documente doveditoare.

 1. Date referitoare la contul din Platformă si la utilizarea serviciilor

Smarty prelucrează datele dvs. personale astfel încât să creeze și să configureze contul dvs. în Platformă, să-l actualizeze în funcție de preferințelor dvs., precum și pentru a vă autentifica. De asemenea, prelucrează date referitoare la modalitatea în care utilizați serviciile și interacționați cu alte conturi din Platformă. Astfel, Smarty Ride Tech poate prelucra date precum: nume utilizator, opțiuni selectate, tipologia de cont creat, rating-ul contului, starea călătoriei, ora și data activității în Platformă.

 1. Date privind calificările și/sau atestatele deținute de dvs.  

Smarty prelucrează datele dvs. personale pentru a verifica dacă îndepliniți condițiile legale şi/sau contractuale pentru a putea presta servicii de transport. Astfel, Smarty Ride Tech poate prelucra date precum: datele din permisul auto, datele referitoare la autorizaţii, dispecerizare precum și orice alt document solicitat de reglementările în vigoare.        

 1. Date care identifică dispozitivul utilizat

Smarty poate prelucra date care identifică dispozitivul utilizat, precum: data și ora activității, limba selectată, preferințe selectate, sistemul de operare utilizat, opțiunile cu privire la cookies, browser, identificatori precum IP, date de localizare, log-uri.

 1. Date de localizare

Vă rugăm să aveți în vedere că prelucrarea datelor de localizare este necesară pentru oferirea anumitor funcționalități ale Platformei Smarty. Astfel, Smarty va prelucra datele referitoare la locația dvs. pentru a efectua operațiuni precum: a procesa de unde până unde trebuie să călătoriți, a calcula prețul estimat în funcție de traseu, a estima stadiul cursei, a vă informa unde se află vehiculul de mobilitate cel mai apropiat de dvs.

 1. Date cu privire la interacțiunea cu Platforma Smarty

Smarty prelucrează date personale privind interacțiunea dvs. cu Platforma astfel încât să poată efectua rapoarte de gestiune şi statistică și să poată îmbunătății calitatea Serviciilor Smarty oferite. În acest sens, pot fi prelucrate date precum: data și ora activității, preferințe selectate, curse acceptate, date despre și din conținutul chat-ului de suport din Platformă, sistemul de operare utilizat, opțiunile cu privire la cookies, browser, identificatori precum IP, log-uri.

 1. Date introduse voluntar în Platforma Smarty  

Pentru a oferi diferite funcționalități, Smarty poate prelucra date personale pe care dvs. le introduceți voluntar în Platformă precum: descrieri, comentarii, poze, review-uri etc..

 1. Date financiare și/sau referitoare la plăți

Smarty prelucrează datele dvs. personale pentru a efectua plățile pe care dvs. le datorați / pe care dvs. trebuie să le primiți în baza Cadrului Contractual încheiat între dvs. și Smarty. Astfel Smarty prelucrează date precum cardul introdus în Platformă, sumele achitate sau încasate etc.

Mai mult, în funcție de tipologia de client, Smarty va prelucra date financiare precum calitatea dvs. de plătitor de TVA, date referitoare la tipologia de card e.g. persoană fizică sau persoană juridică etc. Vă rugăm să aveți în vedere că Smarty nu are acces și nu prelucrează datele dvs. personale cu privire la instrumentul de plată, respectiv număr card, număr secret pentru plată sau alte asemenea, acestea fiind prelucrare doar de către procesatorul de plăți care transmite către Smarty statusul tranzacțiilor, e.g. acceptat / respins.  

 1. Date referitoare la conturile dvs. pe platforme sociale

Smarty vă permite conectarea pe Platformă prin intermediul altor conturi pe care dvs. le aveți deja deschise pe alte platforme, precum Facebook, Twitter sau altele. Astfel. Smarty va colecta datele dvs. conținute în aceste conturi în conformitate cu politicile referitoare la prelucrarea datelor a acestor companii.  

 1.  SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII DE DATE PERSONALE

Pentru a oferi Serviciile Smarty precum și pentru a intermedia oferirea de servicii prin intermediul Platformei, Smarty va prelucrează datele personale în următoarele scopuri:

 1. Pentru a vă permite crearea unui Cont și pentru a presta Serviciilor Smarty. Smarty vă prelucrează datele cu caracter personal pentru a vă crea şi administra contul în cadrul Platformei, pentru prelua comanda dvs. precum și pentru a o valida și pentru a o duce la bun sfârșit. De asemenea, Smarty vă prelucrează datele în acest scop pentru a duce la bun sfârșit Serviciile Smarty, respectiv pentru a pune în contact Utilizatorul și Furnizorul Serviciilor de Transport și/sau Furnizorul Serviciilor de Mobilitate precum și pentru a vă permite să întrați în contact cu celelalte conturi (spre exemplu, atunci când Utilizatorul dorește să contacteze Contul Șofer ulterior plasării unei comenzi).

Mai mult, Smarty vă prelucrează datele și cu scopul de a anula / modificare orice Serviciu precum și pentru a soluționa orice situație și/sau problemă referitoare la Servicii.

De asemenea, cu privire la prestarea Serviciilor, Smarty vă prelucrează datele și cu scopul de a vă oferi suport pe parcursul utilizării Serviciilor precum și pentru a transfera anumite cerințe către tipologia de Client vizată de mesajul / cerința în cauză.  

Cu privire la temeiul legal, prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Smarty Ride Tech şi dvs.. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

De asemenea, în anumite situații precum cea în care vă prelucrăm date referitoare la contul din platformă pentru a stabili care Serviciu de Transport sau Serviciu de Mobilitate vi se potrivește, prelucrarea se va baza pe interesul nostru legitim de a presta un serviciu cât mai relevant sau cât mai de calitate pentru dvs.. (același raționament se va aplica și în cazul unor prelucrări menite să selecteze  Utilizatorul cel mai adecvat pentru Serviciul oferit). Acest temei poate sta la baza unor prelucrări având ca scop oferirea unor oferte sau verificarea eligibilității pentru primirea sau participarea la astfel de premii, promoții sau oferte. Astfel, pentru furnizarea serviciilor precum și pentru identificarea eligibilității Clientului, Smarty prelucrează date personale legate de profilul Clientului, bazându-se pe informații referitoare la istoric cerințe, tranzacții, consum etc.

 1. Pentru a facilita ducerea la bun sfârșit a Serviciilor de Transport și a Serviciilor de Mobilitate. Smarty vă prelucrează datele personale atunci când utilizați Platforma cu scopul de a vă prelua sau de a vă conduce către Serviciul de Transport / de Mobilitate solicitat și pentru a permite Furnizorului unui astfel de Serviciu să vă contacteze. Astfel, spre exemplu, Smarty va putea comunica Șoferilor numărul de telefon al Utilizatorului și vice versa astfel încât cei doi să poată comunica (e.g. pentru a permite o preluare eficientă) și Serviciul de Transport să fie prestat. Un alt exemplu este afișarea locației Clientului în Platformă astfel încât aceștia să se poată întâlni într-o manieră eficientă.

Acestui scop se subsumează și acțiunile de prelucrare a datelor referitoare la localizarea vehiculului de mobilitate precum și modalitatea dvs. de utilizare a acestuia. Spre exemplu, vă prelucrăm datele pentru a ști unde ați parcat vehiculul de mobilitate și pentru a aplica tariful corect, pentru a-l recupera sau pentru a vă aplica sancțiuni în funcție parametri precum locul în care l-ați parcat.  

Cu privire la temeiul legal, prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Smarty Ride Tech şi dvs.. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

 1. Pentru a ne asigura ca Serviciile Smarty corespund așteptărilor dvs. și pentru a le îmbunătăți. Ne dorim în permanență să oferim cea mai bună experiență în materie de interconectare între Clienți. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. în Platformă, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvente finalizării unei curse sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață. Pentru acest scop vom putea prelucra date precum starea cursei, timpul petrecut, punctajul acordat și vom putea efectua statistici și profile.

De asemenea, subsumat acestui scop, vă putem prelucra datele personale pentru a ne asigura ca beneficiați de cursa cea mai potrivită. De asemenea, prelucrarea poate avea drept scop optimizarea recomandărilor, referitoare la cel mai bun traseu sau cel mai optim loc în care să se regăsească vehiculele de mobilitate.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să fie respectate.

 1. Pentru activități de marketing, pentru a vă arăta publicitate targetată precum și pentru a vă comunica promoții sau campanii care vi se aplică. Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru Serviciile Smarty și pentru Serviciile de Transport sau de Mobilitate disponibile în Platformă. În acest sens, Smarty vă poate prelucra datele personale pentru a vă trimite mesaje personalizate de tip e-mail, SMS, push, webpush sau pentru a vă contacta telefonic pentru a vă prezenta informaţii generale, tematice, cu privire la oferte sau promoţii, precum şi alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piaţă şi sondaje de opinie. De asemenea, pentru acest scop vom putea prelucra datele personale și pentru a afișa recomandări personalizate în Platformă și pentru a permite anumitor clienți să comunice, mai departe, promoțiile sau campaniile implementate de Smarty. Mesajele personalizate pot, de asemenea, să fie despre produse și servicii ale partenerilor de afaceri ai Smarty, comunicare putând fi bazată pe istoricul Clientului în Platformă, zona și tipologia de servicii folosite precum și alte caracteristici cunoscute în mod legitim de către Smarty.

Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. (de ex. tipurile de Servicii Smarty pentru care aţi optat) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.  

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

Vă rugăm să aveți în vedere că anumite modalități de retragere a consimțământului nu vor fi disponibile pentru orice fel de comunicare, spre exemplu, link-ul de dezabonare nu se va regăsi în comunicările push.

De asemenea, cu precădere în situația î n care sunteți deja client Smarty, ne putem baza prelucrările referitoare la marketing și pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs. cel mai devreme posibil și, î n orice caz, în termenul stabilit de lege.

 1. Conformarea cu cerințe legale și de reglementare specifice, detectarea fraudei, soluționarea eventualelor dispute și litigii precum și apărarea intereselor legitime ale Societății . Smarty vă poate prelucra datele personale pentru a se conforma cu cerințe cuprinse atât în legislația națională, cât și în cea europeană, precum și pentru a se proteja împotriva fraudei, pentru a proteja interesele clienților sau colaboratorilor săi, pentru a - și apăra drepturile și/sau proprietatea în contextul unor litigii potențiale sau existente. Vă rugăm să aveți în vedere că acest scop presupune de asemenea stabilirea unor parametri și prelucrări tehnice pentru a preveni și a detecta orice fel de risc referitor la accesarea neautorizată sau nepermisă a Platformei.  În vederea îndeplinirii acestui scop, Smarty poate comunica date cu caracter personal unor terți precum instanțe, societăți specializate în recuperarea de creanțe. autorități, avocați sau poate dezvălui date în vederea respectării unei obligații legale de a răspunde la solicitările venite din partea acestor terți.

Acest scop poate avea la bază temeiul juridic al conformării Smarty cu obligațiile legale și de reglementare specifice precum și interesul legitim al Smarty de a implementa cerințele legale care îi sunt aplicabile (ori de câte ori cerințele legale nu impun prelucrarea directă a datelor cu caracter personal, dar realizarea obiectivului implică prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal) precum și de a se proteja împotriva fraudei și de soluționa orice dispute sau litigii precum și de a - și apăra drepturile și interesele.

 1. Pentru efectuarea tuturor plăților şi a compensațiilor ce decurg din utilizarea Platformei Smarty și/sau din Utilizarea Serviciilor de Transport și Serviciilor de Mobilitate. Smarty vă prelucrează datele personale cu scopul de efectua toate plățile, pentru a încasa comisionul cuvenit, pentru plata tarifului de transport sau de mobilitate, pentru încasarea și distribuirea eventualelor penalități, pentru plata despăgubirilor, precum şi pentru a intermedia orice alte plăți ce se efectuează prin intermediul Platformei.

Temeiul legal pe care ne bazăm prelucrarea poate avea la bază executarea contractului, făcând astfel referire atât la contractul dintre dvs. și Smarty precum și la contractul de transport și/sau de închiriere încheiat prin intermediul Platformei. De asemenea, multe dintre prelucrările efectuate în acest scop se bazează și pe conformarea Smarty cu obligațiile legale specifice. De asemenea, cu privire la efectuarea plăților, prelucrarea se va baza pe interesul nostru legitim atunci când va avea drept scop detectarea și eliminarea sau pedepsirea fraudei de orice fel.

 1. Pentru administrarea prezenței online a Smarty. Pentru a face posibilă și pentru a administra prezența online a Smarty pe diferite rețele de socializare precum și pentru a permite redirecționarea către Platforma Smarty sau pagini web referitoare la Smarty. În acest sens, vă rugăm să aveți în vedere că datele dvs. cu caracter personal pot fi colectate de către furnizorii acestor servicii, mai ales în situația în care dvs. aveți cont pe aceste platforme. În acest caz se aplică cu precădere politica de confidențialitate a acestor furnizori de servicii iar Smarty prelucrează o serie de date limitate în cazul în care alegeți să interacționați cu aceste conturi online Smarty.

Acest scop poate avea la bază temeiul juridic al consimțământului, exprimat de dvs. direct față de Smarty sau față de furnizorul unei astfel de Platforme terțe. De asemenea, Smarty poate întemeia o astfel de prelucrare pe interesul său legitim de a avea o prezență online pe diferite rețele relevante pentru activitatea Smarty și de a gestiona activitatea cu persoanele vizate care aleg să interacționeze cu Smarty prin intermediul acestor rețele.

 1. Efectuarea rapoartelor de gestiune și statistică . Smarty vă poate prelucra datele personale   într-un mod care nu vă identifică individual și poate ulterior transforma aceste date în date anonime în vederea îmbunătățirii Serviciilor.

Acest scop poate avea la bază interesul legitim al Smarty de a analiza Serviciile, inclusiv în scopul îmbunătățirii calității acestora.

 1. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Smarty Ride Tech garantează și facilitează exercitarea drepturilor specifice protecției datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea acestora vă rugăm să ne contactați folosind modalitățile și datele de contact menționate la secțiunea 2. Aveți următoarele drepturi:

Vă rugăm să aveți în vedere că aceste drepturi pot fi limitate, în anumite circumstanțe. Astfel de restricții vor fi verificate individual și vă vor fi comunicate în mod corespunzător.

 1. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE DE CĂTRE TERȚI

Pentru a putea presta Serviciile pe care le oferă, Smarty Ride Tech colaborează cu diverse terțe părți. În acest sens, în cazul în care v-ați exprimat acordul sau există un interes legitim în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, Smarty va putea comunica aceste date altor persoane.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că Smarty Ride Tech nu va comunica datele dvs. cu caracter personal niciunei terțe părți care intenționează să le utilizeze în scopuri de marketing direct, cu excepția cazului în care există acordul dvs. în acest sens.

Cu toate acestea, pentru îndeplinirea scopurilor sale, Smarty Ride Tech poate comunica datele dvs. personale unor terțe părți numai în următoarele situații:

 1. TRANSFERURI INTERNAȚIONALE DE DATE

Ca regulă generală, Smarty Ride Tech prelucrează datele dvs. cu caracter personal în cadrul propriei Platforme și, pe cât posibil, încearcă să asigure că prelucrarea datelor dvs. are loc pe teritoriul Uniunii Europene. Cu toate acestea, având în vedere că Smarty este un serviciu al societății informaționale, iar pentru furnizarea unui astfel de serviciu sunt necesare servicii de specialitate, precum analiza, hosting, transmisie de date și altele, există posibilitatea ca datele personale să fie transferate către prestatori de servicii externi, din țări din Spațiul Economic European (“ SEE ”), precum și din afara acestuia. Transferul în afara SEE poate avea loc dacă serverele noastre (respectiv, cele pe care stocăm datele) sau furnizorii și prestatorii noștri de servicii își au sediul în afara SEE.

În acest sens, dacă Smarty Ride Tech transferă datele dvs. cu caracter personal într-o țară care nu se află în SEE, se va asigura că datele dvs. sunt protejate în mod corespunzător. Ca regulă, va exista un acord juridic corespunzător, în conformitate cu clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană și/sau un alt mecanism prevăzut de lege pentru asigura protecția datelor dvs. cu caracter personal.

 1. MĂSURI DE SIGURANȚĂ ADECVATE

Smarty Ride Tech aplică măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor dvs. cu caracter personal și implementează durate specifice pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat.

Securitatea datelor : pentru a garanta siguranța datelor personale, Smarty Ride Tech a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriale general acceptate în acest sens. Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere că aceste mijloace de protecție nu acoperă acele date personale pe care alegeți să le comunicați în spații publice online sau offline.

Păstrarea datelor : Smarty Ride Tech va păstra datele personale atât timp cât este necesar pentru scopul declarat, luând în considerare nevoia de a răspunde la întrebări sau de a rezolva probleme, de a oferi servicii noi sau îmbunătățite și de a respecta cerințele legale aplicabile. Prin urmare, Smarty Ride Tech poate păstra datele personale pentru o perioadă rezonabilă de timp după ultima interacțiune a Şoferului, respectiv Utilizatorului cu Smarty Ride Tech (conform legislației aplicabile sau cât este necesar pentru a răspunde unei reclamații sau a se apăra în cazul unei litigiu). Atunci când datele personale ale Şoferului, respectiv Utilizatorului, nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau care a fost agreat și nici nu există vreo obligație legală de păstrare, Smarty Ride Tech le va distruge, șterge sau anonimiza într-un mod sigur.

Transferul datelor :   În caz de fuziune sau achiziție, Smarty Ride Tech va transfera datele personale deținute către entitatea nou creată / achizitoare.

Smarty Ride Tech își rezervă dreptul de a modifica această Politică de confidențialitate, de exemplu pentru a se conforma cu cerințele legale sau pentru a îndeplini nevoile de business ale Societății. Modificările pot fi aduse la cunoștință printr-o notificare de tip pop-up, pe email sau printr-o declarație de modificări pe website-ul nostru. Accesarea ulterioară a Platformei, după data indicată ca Ultima Versiune  reprezintă acordul dvs..