TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU UTILIZATORI PRIVIND

UTILIZAREA PLATFORMEI SMARTY

 

Ultima actualizare: Februarie 2023

 

Vă mulţumim că ați ales Smarty!

 

Smarty este o aplicație informatică de tip MaaS (i.e., mobilitate ca serviciu), iar prin accesarea şi utilizarea Platformei noastre, vă exprimați acordul cu privire la aceşti Termeni şi Condiţii. Dacă aveți orice întrebare legată de acest document, nu ezitați să ne contactați la detaliile menţionate mai jos.

 

Vă rugăm să aveți în vedere că Smarty asigură accesul Utilizatorilor la Servicii de Transport și la Servicii de Mobilitate. În ceea ce privește Serviciile de Transport, Smarty oferă în cadrul Platformei sale serviciile unei societăți informaționale, punând la dispoziția Utilizatorilor instrumente digitale. Astfel, Platforma Smarty este exclusiv și strict o soluție de software, care servește drept punct de interconectare între Utilizatorii interesați să contracteze Servicii de Transport și Furnizorii de Servicii de Transport. Cu privire la Serviciile de Mobilitate, Smarty este furnizorul serviciilor de închiriere, punând la dispoziția Utilizatorilor atât Platforma cât și vehiculele de mobilitate care pot fi astfel închiriate.

 

Platforma este oferită ca atare („on an as is basis”), iar Smarty nu garantează funcționarea neîntreruptă a acesteia. Deoarece Platforma Smarty funcționează pe bază de Internet, Utilizatorul înțelege și acceptă că pot exista riscuri de securitate inerente, asociate aplicațiilor și site-urilor web, precum dar fără a se limita la riscul de a pierde conexiunea, riscul de defecțiune hardware sau software, riscul de accesare neautorizată de către terți. Astfel, sunteți de acord că nu avem nicio răspundere pentru orice defecțiuni, eșecuri de comunicare, întârzieri, erori, sau orice încălcare a securității.

 

Smarty Ride Tech își rezervă dreptul de a modifica oricând Serviciile Smarty, e.g. pentru a le dezvolta sau pentru a îmbunătăți calitatea acestora sau pentru a întrerupe furnizarea serviciilor, iar noile condiții vor deveni aplicabile de la momentul în care au fost făcute publice. Pentru claritate, modificarea Serviciilor Smarty nu coincide cu o modificare a prezenților T&C.

 

 1. DEFINIŢII

 

1.1.                T&C” și/sau „Termeni și Condiții” înseamnă acești termeni și condiții ai Smarty Ride Tech, aplicabili pentru utilizarea în orice fel a Platformei Smarty și a Serviciilor Smarty de către Utilizatori. T&C constituie cadrul contractual încheiat între Utilizatori și Smarty Ride Tech.

1.2.                Platforma” sau „Platforma Smarty” înseamnă website-ul https://www.smarty-app.com/ împreună cu aplicația administrată de Smarty Ride Tech sub denumirea de Smarty, pentru dispozitive mobile care permit conexiunea la internet, în special telefoanele inteligente și tabletele, prin care Utilizatorii pot contracta Servicii de Transport cu Furnizorii de Servicii Transport.

1.3.                Smarty Ride Tech“ și/sau „Smarty” înseamnă Smarty Ride Tech S.R.L., persoană juridică înființată și funcționând în conformitate cu legea română, cu sediul în Bucureşti, Sector 6, Bulevardul Iuliu Maniu, Nr. 6E, Camera 1, Scara 2, Etaj 7, Ap. 200, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9333/2020, cod unic de înregistrare 42876600.

1.4.                Furnizor de Servicii de Transport” înseamnă orice persoană juridică sau persoană fizică autorizată având ca obiect de activitate transport de bunuri și persoane, cu respectarea condițiilor legale, propunând ofertele de transport și urmărind încheierea de contracte de transport cu Utilizatorii prin intermediul Platformei. Furnizorii de Servicii Transport pot oferi prin intermediul Platformei următoarele servicii („Servicii de Transport”):

1.4.1.          activitatea de transport în regim de taxi, așa cum aceasta este reglementată de Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim taxi și în regim de închiriere („Legea 38/2003”);

1.5.                Furnizor de Servicii de Mobilitate” înseamnă Smarty Ride Tech S.R.L așa cum aceasta este descrisă mai sus. Furnizorul de Servicii de Mobilitate poate oferi prin intermediul Platformei următoarele servicii de („Servicii de Mobilitate”):

1.5.1.          activitatea de închiriere de trotinete electrice;

1.5.2.          activitatea de închiriere de biciclete.

1.6.                Utilizatori” înseamnă persoanele care au descărcat aplicaţia Smarty şi s-au înregistrat în cadrul Platformei Smarty pentru a contracta Servicii de Transport și/sau Servicii de Mobilitate, creând astfel un cont de Utilizator. În funcţie de serviciul ales, Utilizatorilor li se vor aplica condiţii de înregistrare / contractare diferite, astfel cum acestea sunt specificate în secţiunile de mai jos.

1.7.                Serviciile Smarty” înseamnă serviciile oferite de Smarty Ride Tech prin Platforma Smarty în scopul încheierii și executării de contracte de transport și/sau contracte de închiriere, inclusiv, dar fără a se limita la cele menționate în art. 6 și art. 7 din Termeni și Condiții. În acest sens, Smarty oferă în cadrul Platformei sale serviciile unei societăți informaționale. În mod specific, Platforma Smarty pune la dispoziția Utilizatorilor instrumente digitale specifice pentru a le facilita: (i) contractarea unor Servicii de Transport cu Furnizorii de Servicii de Transport existenți în Platformă, și/sau contractarea unor Servicii de Mobilitate cu Furnizorul Serviciilor de Mobilitate precum și (ii) managementul relației cu Furnizorii Serviciilor de Transport și/sau cu Furnizorul Serviciilor de Mobilitate, prin funcționalități precum Call Centre sau Customer Support. Astfel, Platforma Smarty este exclusiv și strict o soluție de software, care servește drept punct de interconectare între Utilizatorii interesați să contracteze Servicii de Transport și/sau Servicii de Mobilitate și furnizorii acestor servicii.

1.8.                Cursa Prioritară” înseamnă cursa pentru care se percepe un tarif suplimentar facultativ de la Utilizator, astfel încât Cursa respectivă să fie evidențiată distinct, având o vizibilitate mai mare în interfața disponibilă șoferilor.

 

 1. DOMENIUL DE APLICARE

 

2.1.                Prin instalarea și utilizarea Platformei, Utilizatorul declară faptul că acceptă aceşti T&C. În cazul în care Utilizatorul nu acceptă aceşti T&C sau nu își poate manifesta în mod valabil consimțământul, nu este permisă utilizarea Platformei.

2.2.                Pentru alte servicii suplimentare / separate Serviciilor Smarty, se pot aplica reguli diferite / suplimentare, reguli care vor fi aduse la cunoștința Utilizatorilor în mod corespunzător, prin Platformă sau prin orice altă metodă, în funcție de specificul fiecărui serviciu suplimentar.

2.3.                Smarty Ride Tech își păstrează dreptul de a modifica aceşti T&C cu efect pentru viitor. Smarty Ride Tech va informa Utilizatorul, cu respectarea termenelor stabilite de lege, cu privire la modificări ale acestor T&C. În acest scop, Smarty Ride Tech va notifica Utilizatorul cu privire la noua versiune a T&C prin Platformă sau prin orice altă metodă echivalentă. Continuarea utilizării Platformei ulterior notificării reprezintă acceptul Utilizatorului cu privire la T&C actualizaţi.

 

 1. SCOPUL ACESTOR T&C

 

3.1.                Acești T&C, împreună cu Politica de Confidențialitate și Politica de Cookies formează cadrul contractual care se aplică în relația dintre dvs. și Smarty Ride Tech (“Cadrul Contractual”). În acest sens, pentru a beneficia de Serviciile Smarty, adițional cerinței ca dvs. să deveniți Utilizator, dvs. acceptați Cadrul Contractual.

3.2.                În vederea informării corecte și precise a Utilizatorilor, fiecare tip de Serviciu de Transport disponibil va fi identificat în mod distinct în cadrul Platformei. La momentul plasării unei comenzi, Platforma Smarty va direcţiona Utilizatorul la secţiunea care enumeră tipurile de Servicii de Transport care pot fi selectate, etapa de selectare a serviciului de transport fiind obligatorie pentru plasarea cu succes a comenzii. Vă rugăm să aveți în vedere că, în funcție de parametri precum traseul ales, locația Utilizatorului și ora solicitării serviciului, există posibilitatea ca Serviciile de Transport și/sau Serviciile de Mobilitate să nu fie disponibile sau să fie disponibile numai anumite servicii.

 

 1. UTILIZAREA PLATFORMEI ÎN BAZA ACESTOR T&C

 

4.1.                Utilizarea Platformei este condiționată de înregistrarea Utilizatorului (i.e. „Cont de Utilizator”) prin furnizarea anumitor date precum: nume și prenume, adresă de e-mail și număr de telefon. Astfel, odată introduse aceste date, pentru a verifica numărul de telefon, Utilizatorul va primi un SMS cu un cod de verificare pe care acesta va trebui să îl introducă în Platformă. În situația în care Utilizatorul va ieși din Contul de Utilizator, orice autentificare ulterioară se va face prin trimiterea unui astfel de SMS de verificare. Platforma poate fi folosită doar prin înregistrarea conformă, proprie, personală a Utilizatorului. Prin crearea unui Cont de Utilizator, dvs. garantați în mod expres verificarea și respectarea următoarelor condiții cumulative:

4.1.1.           aveți vârsta minimă legală pentru utilizarea Serviciilor Smarty precum și pentru utilizarea oricărui Serviciu de Transport solicitat și aveți capacitate totală de exercițiu;

4.1.2.           veți respecta toate legile aplicabile, inclusiv, fără limitare, cele privind codul rutier, confidențialitatea, proprietatea intelectuală, anti-spam, fiscalitate;

4.1.3.           veți furniza către Smarty Ride Tech numai date adevărate, exacte și complete și veți fi responsabil pentru actualizarea informațiilor furnizate;

4.1.4.           nu veți divulga nicio informație defăimătoare, calomnioasă, obscenă, amenințătoare, xenofobă, care incită la violență, care incită la discriminare pe motive de sex, rasă, ideologie sau religie sau care aduce atingere moralității, ordinii publice, drepturilor fundamentale, drepturilor civile, onoarei, confidențialității sau imaginii terților;

4.1.5.           sunteți responsabil cu privire la înțelegerea și respectarea tuturor cerințelor legale și a reglementărilor aplicabile utilizării fiecărui Serviciu de Transport solicitat;

4.1.6.           nu ați primit nicio restricție din partea Smart Ride Tech cu privire la utilizarea Platformei.

4.2.                Utilizatorul trebuie să stocheze în siguranță datele de conectare pentru contul său de utilizator și este interzisă comunicarea acestor date către părți terțe și/sau permiterea accesului în Platformă unor terți. Utilizatorul este exclusiv responsabil pentru confidențialitatea și securitatea Contului său de Utilizator. În situația în care Utilizatorul are cunoștință de / suspectează o utilizare neautorizată de către terți acesta are obligația de a informa imediat Smarty Ride Tech.

4.3.                Platforma funcționează pe orice tip de dispozitiv (telefon sau tabletă) cu sistem de operare Android, IOS și care îndeplinește următoarele condiții:

4.3.1.           dispozitivul are chipset GPS;

4.3.2.           dispozitivul are toate opțiunile specifice funcționării optime active (e.g. opțiunea GPS activată, toate serviciile de localizare activate, opțiunea de date mobile activată).

4.4.                Utilizatorul se asigură, pe cont propriu și pe cheltuiala sa, că cerințele tehnice pentru utilizarea Platformei sunt îndeplinite de dispozitivul utilizat. Acest lucru include configurația și performanța dispozitivului Utilizatorului, actualizarea software-ului necesar (de exemplu, sistemul de operare) și accesul la internet.

4.5.                Utilizatorul trebuie să utilizeze Platforma exclusiv potrivit funcţionalităţilor descrise în cadrul secțiunii 5 de mai jos. De asemenea, utilizarea Platformei trebuie să nu producă efecte negative, supraîncărcări sau daune, iar scopul prevăzut de Platforma trebuie să nu fie periclitat sau ocolit. Utilizatorului îi este interzis ca, pe cont propriu sau prin utilizarea unor terți, să ocolească sau să modifice măsurile de securitate ale Platformei.

4.6.                Smarty Ride Tech își păstrează în mod expres dreptul de a bloca Contul de Utilizator și/sau funcții auxiliare, în întregime sau temporar, dacă acest lucru este justificat dintr-o cauză rezonabilă în legătură cu securitatea Contului de Utilizator sau dacă există suspiciuni ale unei utilizări neautorizate sau frauduloase a Contului de Utilizator sau a respectivelor funcții auxiliare. În astfel de cazuri, în măsura permisă / impusă de lege, Smarty Ride Tech va informa Utilizatorul cu privire măsurile luate, motivat. Smarty Ride Tech își rezervă dreptul de a bloca Contul de Utilizator în cazul unei conduite necorespunzătoare din partea Utilizatorului, inclusiv conduita față de Furnizorii de Servicii Transport sau cu privire la plata serviciilor acestora. Smarty Ride Tech își păstrează dreptul de recuperare a prejudiciilor din partea Utilizatorului pentru orice faptă de natură civilă / contravențională / penală a acestuia.

 

 1. FUNCȚIONALITĂȚILE PLATFORMEI

 

5.1.                Principala funcționalitate a Platformei este aceea de intermediere a contractării Serviciilor de Transport dintre Furnizorii de Servicii Transport şi Utilizatori precum și contractarea Serviciilor de Mobilitate. În acest sens, pentru contractarea unor astfel de servicii, Utilizatorul trebuie să parcurgă etapele afișate de Platformă. Vă rugăm să aveți în vedere că Smarty Ride Tech nu garantează că utilizarea Platformei va conduce în toate cazurile la încheierea unui contract de transport cu un Furnizor de Servicii de Transport sau la încheierea unui contract de închiriere pentru Servicii de Mobilitate.

5.2.                În plus, prin Platformă, se pun la dispoziția Utilizatorului și alte funcții auxiliare, precum: posibilitatea de acordare de note șoferilor taxi, posibilitatea de primire a reclamațiilor cu privire la orice incidente privind cursele de transport contractate prin Platformă, posibilitatea de a solicita Curse Prioritare, etc.

5.3.                De asemenea, Platforma pune la dispoziția Utilizatorului funcționalitatea „Pay by App”, respectiv oferă Utilizatorului posibilitatea plății cu cardul, prin intermediul Platformei, Utilizatorul având de asemenea posibilitatea de a plăti în numerar, cu cardul prin POS sau prin orice alte modalități de plată afișate în cadrul platformei Smarty (inclusiv să beneficieze de plăți realizate de Partenerul contractual în cadrul Serviciilor Smarty Business) pentru sumele datorate.

5.4.                Utilizatorul va avea inclusiv, dar fără a se limita la, următoarele modalități de plată pentru sumele datorate:

5.4.1.           Serviciile de Transport – Utilizatorul are posibilitatea selectării modalităţii de plată, respectiv:

5.4.1.1.        cu cardul prin Platformă (Pay by App);

5.4.1.2.        cu cardul la POS-ul șoferului, dacă autoturismul este dotat în acest sens;

5.4.1.3.        numerar, la șofer;

5.4.1.4.        alte modalități de plată comunicate în platforma Smarty.

5.4.2.           Serviciile de Mobilitate – Utilizatorul va avea doar posibilitatea de a plăti cu cardul prin Platformă (Pay by App) sau prin alte modalități de plată comunicate în platforma Smarty.

5.4.3.           Serviciile Smarty – Utilizatorul va avea doar posibilitatea de a plăti cu cardul prin Platformă (Pay by App) sau prin alte modalități de plată comunicate în platforma Smarty.

5.4.4.           Orice alte sume suplimentare datorate prin utilizarea Smarty App conform art. 6 din Termeni și Condiții – Utilizatorul va avea doar posibilitatea de a plăti cu cardul prin Platformă (Pay by App) sau prin alte modalități de plată comunicate în Platforma Smarty.

 

 1. PLATA PENTRU SERVICIILE DE TRANSPORT ȘI DE MOBILITATE ȘI PENTRU SERVICIILE SMARTY

 

6.1.                Atât Serviciile de Transport cât și Serviciile de Mobilitate precum și Serviciile Smarty sunt oferite Utilizatorului contra cost iar prețul acestora se calculează conform Secțiunii 12 pentru prețul Serviciilor de Transport și conform Secțiunii 13 pentru prețul Serviciilor de Mobilitate.

6.2.                Pentru plata Pay by App, Utilizatorul va stoca singur registrul metodelor de plată oferite (card de credit, PayPal) în Platformă împreună cu informațiile sale de plată. Plățile vor fi efectuate de Utilizator către Smarty Ride Tech, într-o primă etapă, urmând ca Smarty Ride Tech să realizeze plățile către Furnizorii de Servicii Transport, într-o a doua etapă.

6.3.                Plățile vor fi efectuate folosind serviciile unui intermediar de plăți terț, într-un cont de plăți deschis la o instituție financiară. Utilizatorul înțelege că Smarty Ride Tech și/sau Furnizorul de Servicii de Transport nu oferă servicii de plată și nu controlează acțiunile intermediarului de plăți. Astfel, Smarty Ride Tech și/sau Furnizarul de Servicii de Transport nu vor fi responsabili sau răspunzători pentru nicio plângere, prejudicii, plăți, deficiențe, amenzi, judecăți, soluționări, datorii, pierderi, costuri și cheltuieli care decurg din utilizarea serviciilor respective de plată.

6.4.                Metoda de plată înregistrată poate fi modificată dar în niciun moment nu este permis Utilizatorului să nu aibă înregistrată în Platformă o metodă de plată valabilă. Astfel, Utilizatorul are obligația de a menține detaliile unui card valid în Platforma Smarty și de a actualiza aceste detalii astfel încât, în orice moment, Smarty Ride Tech să poată debita și încasa sumele ce trebuie achitate conform Cadrului Contractual. Această obligație este valabilă și în situația în care Utilizatorul alege să plătească Serviciul de Transport cu cardul la POS-ul șoferului sau numerar la șofer întrucât plata pentru Serviciile Smarty poate fi efectuată, ca regulă, doar prin intermediul Platformei (Pay by App). Smarty Ride Tech îşi rezervă în mod expres dreptul de a nu mai oferi anumite metode de plată, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile.

6.5.                Cu utilizarea funcționalității Pay by App, Utilizatorul își declară consimțământul pentru perceperea de taxe / comisioane / onorarii aplicabile. Utilizatorul acceptă orice solicitări de autentificare a datelor de plată sau a plăților, în vederea efectuării plăților, precum și orice solicitări de pre-autorizări, așa cum acestea sunt solicitate în cursul utilizării Platformei.

6.6.                Utilizatorului i se poate solicita să procedeze la configurarea unui instrument (e.g. un cod PIN sau o parolă) în vederea asigurării unei securități suplimentare pentru gestionarea și autorizarea plăților prin Pay by App. În plus, Utilizatorul înțelege și este de acord că:

6.6.1.           în timpul înregistrării unei metode de plată (e.g. card de credit), atunci când plasează o comandă sau când plătește prin intermediul aplicației, Utilizatorului i se poate solicita să efectueze o procedură suplimentară de autentificare a identității sale;

6.6.2.           această autentificare poate fi procesată prin diferite metode (de ex. cod de acces unic, parolă, autentificare biometrică) și depinde de relația fiecărui Utilizator cu banca, furnizorul de servicii de plată și / sau emitentul cardului de credit (de exemplu, Visa, Mastercard, American Expres);

6.6.3.           Smarty Ride Tech își rezervă dreptul de a solicita o astfel de autentificare de la banca Utilizatorului sau de la furnizorul de servicii de plată pentru asigurarea unei securități suplimentare;

6.6.4.           în timpul acestui proces de autentificare, Smarty Ride Tech își rezervă dreptul de a partaja alte informații relevante despre Utilizator, referitoare la plată, cu furnizorul de servicii de plată și/sau cu banca Utilizatorului.

6.7.                Smarty Ride Tech va percepe de la Utilizator prețul calculat prin intermediul aparatului de taxat (taximetru) („Transport Fee”), precum și prețul pe care Utilizatorul trebuie să îl achite pentru utilizarea Platformei („Platform Fee”). Platform Fee este un comision dinamic, care depinde de variabile precum: încărcarea sistemului, numărul de șoferi disponibili la momentul solicitării serviciului de transport, condițiile de trafic de la momentul solicitării și altele. Platform Fee poate fi stabilit ca: (i) o valoare nominală (spre exemplu 1 RON) și/sau (ii) un procent din Transport Fee (spre exemplu 1% din valoarea finală a cursei, așa cum aceasta este calculată de către taximetru). Platforma Smarty va indica într-un mod transparent și ușor accesibil valoarea / procentul Platform Fee înainte de plasarea comenzii de către Utilizator.

6.8.                Cu privire la Serviciile de Transport, Smarty Ride Tech va putea percepe de la Utilizator o sumă minimă pe care o va încasa, indiferent de Transport Fee („Minimum Fee”).

6.9.                Cu privire la Serviciile de Transport, Smarty Ride Tech își rezervă dreptul de a percepe de la Utilizator o taxă de anulare a serviciului și/sau o taxă de neprezentare, în condițiile și cuantumul stabilite în Platformă și accesibile Utilizatorului înainte de efectuarea comenzii. Astfel, Utilizatorului îi va fi percepută o taxa de anulare dacă, după acceptarea comenzii de către conducătorul auto, după o perioadă minimă de timp indicată în Platformă, Utilizatorul decide să anuleze comanda. De asemenea, Utilizatorului îi va fi percepută o taxa de neprezentare dacă, după sosirea autovehiculului la adresa de preluare, după un timp de așteptare indicat în Platformă, Utilizatorul nu se prezintă la locația indicată de acesta.

6.10.            De asemenea, Smarty va putea percepe de la Utilizator si alte penalități / onorarii / tarife suplimentare, aferente unor conduite necorespunzătoare ale Utilizatorului, servicii și/sau facilități ale Platformei (inclusiv pentru Curse Prioritare). Aceste penalități / onorarii / tarife vor fi afișate în Platformă fiind accesibile înainte de plasarea oricărei comenzi. Smarty Ride Tech își rezervă dreptul de a adăuga și alte taxe și/sau onorarii, cu informarea prealabilă a Utilizatorilor prin modificarea acestor T&C sau prin notificare directă în cadrul Platformei.

6.11.            Smarty Ride Tech își rezervă dreptul de a procesa o cerere de plată în orice moment după ce o sumă devine scadentă și exigibilă în relația cu Smarty Ride Tech și/sau în relația cu Furnizorii de Servicii de Transport, în conformitate cu acești Termeni și Condiții (de exemplu, taxe de anulare, taxe de întârziere, decontarea datoriilor sau altele asemenea) fără a fi necesară nicio autentificare suplimentară din partea Utilizatorului în conformitate cu cele descrise mai sus. Utilizatorul înțelege că termenii acestei clauze îi sunt furnizați cu scop informativ în legătură cu procesarea plăților şi, prin urmare:

6.11.1.       Smarty Ride Tech nu va putea fi ținut responsabil sau răspunzător față de Utilizator pentru aplicarea, neaplicarea sau întârzierea oricăror astfel de proceduri referitoare la procesarea cererilor de plată;

6.11.2.       această clauză nu va afecta sau diminua în niciun fel obligațiile Utilizatorului în relația cu Smarty Ride Tech în conformitate cu acești Termeni și Condiții.

6.12.            În măsura în care o plată prin intermediul funcției Pay by App eșuează, se poate proceda la încercarea automată (la orice moment ulterior) a debitării metodei de plată selectate, până la recuperarea întregii sume restante, fără a fi necesar un acord suplimentar din partea Utilizatorului. Smarty Ride Tech poate de asemenea suspenda Serviciile Smarty față de Utilizator până la momentul la care toate sumele restante sunt recuperate, la propria discreție a Smarty, dacă este cazul.

6.13.            Smarty Ride Tech își rezervă dreptul de a efectua o tranzacție de pre-autorizare în scop de validare a metodei de plată. Orice pre-autorizare poate reduce temporar soldul disponibil pentru metoda de plată respectivă cu suma pre-autorizării pentru un interval de timp de maxim 15 (cincisprezece) zile lucrătoare și poate apărea ca o reținere temporară pe metoda de plată relevantă. Suma pre-autorizată nu va fi debitată de pe metoda de plata în cauză. Utilizând funcția Pay by App, Utilizatorul consimte la procedura de pre-autorizare Smarty Ride Tech care poate fi folosită, cu precădere, în următoarele situaţii:

6.13.1.       când Utilizatorul înregistrează o nouă metodă de plată (de exemplu, card de credit) pentru Pay by App. Înregistrarea unei noi metode de plată ar putea eșua în cazul în care pre-autorizarea eșuează.

6.13.2.       când Utilizatorul lansează o comandă, în scopul evitării unei fraude.

 

 1. PROMOȚII ȘI BONUSURI

 

7.1.                Smarty Ride Tech poate oferi, prin intermediul Platformei, diferite promoții și bonusuri. Acestea se vor realiza potrivit regulamentelor aplicabile fiecărei acțiuni în parte.

7.2.                În situația în care promoția se activează în baza unui cod promoțional, acesta va fi valabil pentru o singură călătorie și va putea fi utilizat o singură dată de către Utilizator în perioada de promoţie specificată. Codurile promoționale care nu sunt răscumpărate în perioada promoției expiră fără nicio compensație. Un cod promoțional pentru o primă călătorie Pay by App, poate fi utilizat o singură dată pe Utilizator și la prima plată prin serviciul Pay by App. Dacă până atunci, Utilizatorul nu a folosit codul promoțional pentru prima călătorie Pay by App, codul expiră și nu mai poate fi folosit sau restaurat sau schimbat cu un altul. Pentru utilizarea corectă, este esențial să introduceți codul în Platformă înainte de plata pentru călătoria inițiată, iar codul trebuie să fie acceptat ca valabil.

7.3.                Codurile promoționale nu au o valoare în numerar, nu sunt transferabile și pot fi utilizate doar o singură dată iar pierderea codului promoțional nu va da niciun drept de înlocuire. Codurile promoționale nu pot fi vândute, revândute sau schimbate în numerar.

7.4.                În cazul utilizării neautorizate a promoțiilor sau bonusurilor, fraudă, tentativă de fraudă sau suspiciune de alte activități ilegale legate de promoții sau bonusuri, Smarty Ride Tech va avea dreptul să blocheze sau să șteargă conturile de utilizator corespunzătoare.

 

 1. UTILIZAREA SERVICIILOR SMARTY

 

8.1.                Ca regulă generală dvs. puteți folosi Serviciile Smarty pentru a contracta Servicii de Transport pentru dvs. Cu toate acestea, în situația în care dvs. contractați un Serviciu de Transport pentru o altă persoană, dvs., în calitate de Utilizator, veți fi singurul responsabil pentru toate și orice acțiune / omisiune a persoanei pentru care ați contractat Serviciul de Transport, prezenții T&C fiind direct aplicabili și persoanei în cauză.

8.2.                Pentru funcționarea în condiții normale a Platformei și pentru asigurarea unui mediu eficient de intermediere a serviciilor de transport, pentru cazuri justificate de conduita Utilizatorului, Smarty Ride Tech își rezervă dreptul de suspendare a Contului Utilizatorului.

8.3.                Deși Smarty Ride Tech nu este prestator de servicii de transport, Utilizatorul are posibilitatea de a raporta orice neregulă sau conduită necorespunzătoare cu privire la Serviciul de Transport către Smarty Ride Tech. În acest caz, Smarty Ride Tech, în calitate de intermediar, poate lua orice măsuri, inclusiv ce vizează accesibilitatea serviciilor de intermediere Furnizorilor de Servicii Transport, și/sau poate transmite solicitarea primită mai departe Furnizorului de Servicii de Transport, în vederea soluționării.

8.4.                Utilizatorul are dreptul de a beneficia de asistență și suport din partea Smarty Ride Tech, prin posibilitatea accesării departamentului de relații cu Clienții Smarty Ride Tech, la datele de contact identificate în Platformă. Smarty Ride Tech va depune toate diligenţele pentru soluţionarea problemelor Utilizatorilor. Cu toate acestea Smarty Ride Tech nu poate fi ținut responsabil pentru modalitatea, calitatea și/sau conformitatea Serviciilor de Transport prestate de către Furnizorii de Servicii de Transport. De asemenea, Utilizatorul are dreptul de a se adresa direct Furnizorului de Servicii Transport.

 

 1. DREPTURI DE UTILIZARE

 

9.1.                Smarty Ride Tech acordă Utilizatorului un drept de utilizare simplu, revocabil, netransmisibil și neexclusiv pentru utilizarea Platformei. Dreptul de utilizare este limitat la utilizarea Platformei în scopurile descrise în prezenţii T&C.

9.2.                Utilizatorului i se interzice duplicarea Platformei, fie în întregime sau parțial, cât și să o închirieze sau să o prelucreze sau să o modifice sau să o licențieze. În plus, Utilizatorului i se interzice să decompileze, să demonteze sau să opereze invers („Reverse Engineering”) Platforma. De asemenea, în calitate de Utilizator, sunteți singurul responsabil pentru datele, documentele, imaginile și orice alte informații pe care le creați, transmiteți și/ sau distribuiți („Conținutul”) prin intermediul Platformei.

 

 1. UTILIZARE INTERZISĂ, RESPONSABILITATEA PENTRU CONŢINUT

 

10.1.            Utilizatorului i se interzice folosirea Platformei pentru a încărca, a salva, a transfera sau a distribui materiale care sunt ilegale, care prezintă un risc pentru minori, care denigrează pe alții și/sau care insultă sau sunt în alt mod ilicite. Acest lucru cuprinde distribuția ilegală de conținut care încalcă legea privind protecția datelor, legea proprietății intelectuale, legea privind brevetele industriale, legile auxiliare privind drepturile de autor, drepturile personalității și/sau alte drepturi ale unei terțe părți.

10.2.            În acest sens, garantați că nu veți crea, transmite și/ sau distribui Conținut care poate fi ilegal, contravine bunelor moravuri și/ sau aduce atingere ori ar putea aduce atingere drepturilor și/ sau intereselor legitime ale celorlalți Utilizatori, ale Smarty Ride Tech și/ sau unor terți.

10.3.            Înțelegeți și sunteți de acord că sunteți responsabil pentru toate activitățile care sunt desfășurate în contul dumneavoastră de utilizator și, în măsura maximă permisă de lege, acceptați toate riscurile oricărui acces, autorizat sau neautorizat la Contul dumneavoastră de Utilizator. Smarty Ride Tech nu va putea fi ținut răspunzător în măsura în care securitatea și/sau confidențialitatea Contului dvs. de Utilizator este compromisă din motive externe, neimputabile Smarty Ride Tech.

10.4.            Smarty Ride Tech își rezervă dreptul, dar fără nicio obligație, de a examina conținutul activității Utilizatorului pentru a se conforma cu utilizările permise prevăzute în aceşti T&C. În caz de încălcare sau posibilitatea unei încălcări, Smarty Ride Tech este autorizată să blocheze, să modifice sau să șteargă conținutul Utilizatorului. În plus, Smarty Ride Tech este autorizată să blocheze total sau parțial Contul de Utilizator al respectivului Utilizator cu efect imediat și/sau să rezilieze contractul încheiat cu Utilizatorul prin aceşti T&C. Exercitarea altor drepturi din partea Smarty Ride Tech rămâne neafectată.

10.5.            Cu precădere, următoarele acțiuni sunt interzise:

10.5.1.       încercarea de a intra, în orice mod, în conținutul Platformei Smarty, ștergerea sau modificarea prin orice modalități a materialelor și informațiilor livrate sau încercarea de a acționa în acest scop;

10.5.2.       încercarea de a testa sau scana vulnerabilitatea oricărui sistem din Platformă, accesând orice servere sau servicii din Platforma Smarty care nu sunt publice, fără autorizare;

10.5.3.       încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de găzduire sau a Platformei Smarty prin orice moduri;

10.5.4.       utilizarea oricărei adrese de e-mail publicate prin intermediul Platformei Smarty pentru transmiterea de e-mailuri comerciale sau pentru orice alte scopuri, altele decât cele autorizate de Smarty Ride Tech și/sau altele decât cele consimțite de proprietarii acestor adrese de email;

10.5.5.       întreprinderea de acțiuni capabile să dăuneze intereselor Smarty Ride Tech, direct sau indirect, prin orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la formularea unor declarații injurioase, îndreptate în mod direct sau indirect împotriva Smarty Ride Tech și/sau a Furnizorilor de Servicii de Transport, a angajaților sau reprezentanților acestora și/sau cu privire la sistemul informatic pus la dispoziție de către Smarty Ride Tech, adoptarea unor poziții publice care pot avea un impact negativ asupra Smarty Ride Tech și/sau asupra Furnizorilor de Servicii de Transport;

10.5.6.       cesionarea, copierea, decompilarea sau încercarea de a descoperi codul sursă al Platformei Smarty sau al conținutului acesteia;

10.5.7.       eliminarea, modificarea sau ascunderea oricăror drepturi de autor, mărci înregistrate sau alte notificări privind drepturile de proprietate intelectuală incluse în Platforma Smarty;

10.5.8.       utilizarea Platformei pentru orice scop ilegal sau neautorizat sau implicarea, încurajarea sau promovarea oricărei activități ilegale sau care încalcă acești T&C sau orice alte reguli sau politici stabilite de către Smarty Ride Tech;

10.5.9.       utilizarea oricărui robot, algoritm sau a altor mijloace automatizate pentru a citi codul sursă sau pentru a extrage date din Platforma Smarty;

10.5.10.   indicarea unei identități false, prin orice mijloace (de exemplu, prin utilizarea unei adrese de e-mail, nume, pseudonim sau altfel);

10.5.11.   exploatarea Platformei pentru orice scop comercial neautorizat;

 

 1. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI ACOPERIREA ORICĂROR PREJUDICII

 

11.1.            Întregul conținut al Platformei, incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea Smarty Ride Tech și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe cu modificările ulterioare, precum și tuturor celorlalte legi, inclusiv, dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială.

11.2.            Utilizatorul va despăgubi Smarty Ride Tech pentru toate pretenţiile, inclusiv cererile de daune-interese, pe care ceilalți Utilizatori sau alte terțe persoane le-au solicitat Smarty Ride Tech, din cauza încălcării drepturilor lor de către Utilizator din cauza conținutului încărcat sau generat de Utilizator către Platformă sau din cauza oricărei alte utilizări neconforme a Platformei de către Utilizator. Utilizatorul acceptă toate costurile rezonabile suportate de către Smarty Ride Tech, din cauza încălcării drepturilor terților, inclusiv costurile rezonabile care apar în cursul procurării unei apărări legale. Toate drepturile și daunele suplimentare ale Smarty Ride Tech vor rămâne neafectate.

11.3.            În cazul în care terții ridică pretenţii împotriva Smarty Ride Tech, Utilizatorul este obligat să informeze Smarty Ride Tech în mod complet și imediat, în vederea evaluării situației și pregătirii unei apărări.

11.4.            Dacă utilizarea Platformei de către Utilizator încalcă drepturile terților, Utilizatorul va înceta imediat utilizarea acesteia, în mod corespunzător.

11.5.            Prin accesarea Platformei Smarty și, implicit, acceptarea prezenților T&C, dvs. în calitate de Utilizator, în legătură cu conținutul pe care îl puteți încărca în Platformă, acordați către Smart Ride Tech o licență mondială, irevocabilă și transferabilă, gratuit, cu drept de sub-licențiere, utilizare, copiere, modificare, distribuire, supunere către publicitate și explorare în orice mod considerat de Smarty Ride Tech a fi potrivit, cu sau fără alte comunicări și fără a fi nevoie de plata unei sume pentru astfel de utilizări.

 

 1. UTILIZAREA SERVICIILOR DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI

 

Condiții de utilizare a Serviciilor de Transport de tip transport în regim de taxi

12.1.            În scopul contractării Serviciilor de Transport în regim de taxi prin Platformă, cererea înaintată de Utilizator trebuie să fie fermă și corectă. Acest lucru înseamnă că cererea trebuie să cuprindă locația reală a persoanei care urmează să fie transportată. Utilizatorul este direct responsabil pentru neducerea la îndeplinire de către Furnizorii de Servicii Transport și/sau Furnizorul de Servicii de Mobilitate a serviciilor de transport și/sau de mobilitate din culpa Utilizatorului, incluzând, dar fără a se limita la, menționarea eronată a adresei de unde Utilizatorul dorește să înceapă serviciul.

 

Prețul Total pentru contractarea Serviciilor de Transport de tip transport în regim de taxi

12.2.            La momentul la care Utilizatorul efectuează o solicitare pentru un Serviciu de Transport de tip taxi, Platforma Smarty va afișa un interval de preț care trebuie tratat drept estimare (spre exemplu 15-17 RON). În acest sens, intervalul de preț estimat are un rol pur orientativ întrucât prețul pe care Utilizatorul va trebui să îl achite va depinde de diverși parametrii, precum ruta aleasă, condițiile de trafic, modificarea traseului sau a destinației de către Utilizator etc. Suplimentar față de intervalul de preț estimat, la momentul efectuării unei solicitări, Utilizatorul va avea posibilitatea de a solicita serviciul de Cursă Prioritară, astfel cum acesta este descris la art. 5.2., achitând în acest sens tariful suplimentar pentru acest serviciu indicat în Platforma Smarty.

12.3.            Astfel, pentru contractarea Serviciilor de Transport de tip transport în regim taxi, Utilizatorul va trebui să plătească Prețul Total, format din:

12.3.1.       Transport Fee;

12.3.2.       Platform Fee; și

12.3.3.       Orice alte sume datorate conform Termenilor și Condițiilor și afișate în Smarty App.

12.4.            Important! Vă rugăm să aveți în vedere că la momentul efectuării solicitării pentru un Serviciu de Transport de tip taxi, Platforma vă va afișa, pe lângă prețul estimativ, și Minimum Fee. Pentru claritate, acest Minimum Fee nu include alte taxe care pot fi încasate de Platformă pentru serviciile acordate și care vor fi încasate separat, indiferent de Minimum Fee. În vederea facilitării înțelegerii modului în care funcționează Minimum Fee, cu titlu de exemplu, pentru o cursă al cărui Transport Fee este de 7 RON, dacă Minimum Fee anunțat prin Platformă ar fi de 10 RON, atunci dvs. va trebui să plătiți Transport Fee (7 RON) + diferența până la valoarea Minimum Fee (3 RON) + Platform fee și orice alte taxe încasate de Platformă (cum ar fi cele de la 6.7), inclusiv bacșiș. Astfel, dacă optați pentru a plăti bacșiș Șoferului, atunci acest bacșiș nu va influența Minimum Fee și va fi încasat separat, pe lângă Minimum Fee.

Important! Acest exemplu este teoretic, și nu impune și/ sau nu exclude practicarea unui Minimum Fee prin raportare la o valoare de 10 RON, valoarea Minimum Fee fiind cea notificată prin platforma Smarty la momentul efectuării curselor de transport.

12.5.            Tarifele furnizorului de servicii de transport în regim taxi sunt stabilite de acesta împreună cu dispeceratul la care este afiliat.

12.6.            În situația în care Utilizatorul utilizează funcționalitatea Pay by App pentru plata serviciului de transport, prin acceptarea prezenților T&C, Utilizatorul împuternicește în mod expres pe Smarty Ride Tech:

12.6.1.       să colecteze sumele reprezentând Transport Fee, precum și orice alte sume cuvenite Furnizorilor de Servicii de Transport și Șoferilor de la Utilizator și

12.6.2.       să realizeze aceste plăți către Furnizorii de Servicii Transport și Șoferilor care prestează servicii în regim taxi, direct sau indirect, reprezentând contravaloarea curselor de transport în regim taxi, precum și orice alte sume le sunt datorate (e.g. bacșiș).

Acest mandat poate fi dus la îndeplinire direct de către Smarty Ride Tech sau indirect, prin intermediul / interpunerea unor alte societăți afiliate Smarty Ride Tech sau societăți terțe, Utilizatorul acceptând în mod expres acest mandat, respectiv sub-mandat. În orice caz, în eventualitatea în care Utilizatorul a transferat mandatarului / sub-mandatarului sumele reprezentând contravaloarea curselor de transport taxi, Smarty Ride Tech își asumă răspunderea pentru ducerea la îndeplinire a mandatului primit, respectiv de a efectua plățile către Furnizorii de Servicii Transport, Smarty Ride Tech rămânând responsabil pentru prejudiciile create Utilizatorului în cazul neducerii la îndeplinire a mandatului său. Cu toate acestea, în măsura în care Utilizatorul nu transferă mandatarului / sub-mandatarului sumele reprezentând contravaloarea curselor de transport în regim taxi, Utilizatorul acceptă că atât Smarty Ride Tech, cât și Furnizorul de Servicii Transport în regim taxi, se pot îndrepta către Utilizator pentru recuperarea acestor sume, după caz. În acest sens, se va utiliza de către Smarty Ride Tech un cont de plăți deschis la o instituție de plată.

12.7.            Smarty Ride Tech este mandatar al Utilizatorului cu privire la efectuarea plății atunci când acesta nu este împuternicit pentru colectare.

12.8.            În situația în care Utilizatorul alege să plătească Transport Fee prin modalitățile indicate la punctele 5.4.1.2, 5.4.1.3, respectiv cu cardul la POS-ul șoferului sau numerar la șofer, Smarty Ride Tech va percepe Platform Fee de pe metoda de plată înregistrată de către Utilizator în Platformă.

12.9.            Astfel, cu privire la Transport Fee, documentul fiscal pus la dispoziția Utilizatorului va fi bonul fiscal eliberat de către Furnizorul de Servicii de Transport iar cu privire la Platform Fee, Smarty Ride Tech va emite factură în format electronic prin intermediul Platformei. Utilizatorul are dreptul să facă observații cu privire la factura emisă de Smarty Ride Tech în termen de 5 zile de la emitere.

12.10.         În orice caz, Utilizatorul va primi o confirmare a plății pentru toate sumele achitate în sistemul Pay by App.

12.11.         Vă rugăm să aveți în vedere că indiferent de modalitatea de plată aleasă (prin card sau numerar la șofer sau prin intermediul funcționalității Pay by App sau altă modalitate de plată) în situația în care dvs. efectuați o plângere/reclamație cu privire la sumele percepute referitor la un Serviciu de Transport contractat prin intermediul Platformei, Smarty va încerca să intermedieze discuția cu Furnizorul Serviciului de Transport / vă va comunica datele acestuia astfel încât să îl puteți contacta. Cu toate acestea în situația în care plângerea/reclamația dvs. se dovedește a fi întemeiată, Smarty vă va returna doar suma încasată drept Platform Fee. În acest sens, returnarea sumei încasate drept Transport Fee, este exclusiv responsabilitatea Furnizorului de Servicii de Transport.

12.12.         În situația în care alegeți să plătiți bacșiș prin intermediul Smarty către Furnizorii de Servicii Transport, atunci înțelegeți că regulile de mai sus cu privire la sistemul Pay by App, inclusiv mandatul de la 12.6, se aplică în conformitate.

 

 1. UTILIZAREA SERVICIILOR DE MOBILITATE

 

Condiții de utilizare a Serviciilor de Mobilitate

13.1.            De fiecare dată când deblocați vehiculul de mobilitate (i.e. trotineta electrică sau bicicleta) şi începeți cursa, declarați şi garantați că aţi citit şi aţi înțeles:

13.1.1.        toate legile şi reglementările legale aplicabile, cu precădere codul rutier;

13.1.2.        prezenţii T&C.

13.2.            Prin deblocarea vehiculului de mobilitate, sunteţi de acord şi garantaţi:

13.2.1.       aveţi vârsta minimă pentru a conduce astfel de vehicule;

13.2.2.       că vehiculul de mobilitate şi orice echipamente ataşate acestuia rămân, în orice moment, în proprietatea Smarty și/sau a partenerilor/afiliaților acestuia şi că dvs. nu veţi dezmembra, modifica, repara, vandaliza sau distruge în niciun fel vehiculul de mobilitate sau orice echipamente atașate acestuia;

13.2.3.       că nu veţi permite niciunei alte persoane să utilizeze vehiculul de mobilitate pe care dvs. l-ați deblocat;

13.2.4.       să vă asumaţi întreaga responsabilitate pentru îngrijirea vehiculului de mobilitate pe durata perioadei de închiriere şi să returnaţi vehiculul de mobilitate în aceeaşi stare în care a fost închiriat într-o zonă de parcare permisă, în conformitate cu legislaţia locală şi instrucţiunile de parcare specificate în Platforma Smarty („Zona de parcare permisă”).

13.2.5.       în situația în care, pe parcursul duratei de închiriere, vehiculul de mobilitate se descarcă, veți finaliza cursa în conformitate cu instrucţiunile din Platformă şi condiţiile din T&C şi veți parca vehiculul de mobilitate în Zona de parcare permisă;

13.3.            Referitor la Zona de parcare permisă vă rugăm să aveți în vedere că, în conformitate cu instrucțiunile din platformă, Smarty stabilește două tipologii de zone, respectiv:

13.3.1.       o zona de parcare interzisă (“No Parking Zone”) – într-o astfel de zonă Utilizatorului îi este interzis să încheie cursa, fiindu-i astfel limitată posibilitatea tehnică de a termina cursa și de a plăti prețul.

13.3.2.       O zonă de parcare cu taxă (“Chargeable Parking Zone”) – într-o astfel de zonă Utilizatorului îi este permis să încheie cursa dar va fi percepută o taxă de parcare de până la 200 lei;.

13.4.            Zonele de parcare permisă precum și zonele No Parking Zone și Chargeable Parking Zone vor fi indicare în Platformă atât înainte de deblocarea vehiculului de mobilitate cât și ulterior, la momentul la care Utilizatorul dorește să încheie cursa.

13.5.            Aveţi obligaţia de a ne raporta orice accident, coliziune, daună, vătămare corporală, furt sau pierdere a vehiculului de mobilitate de îndată ce intervine un astfel de incident. Dacă incidentul se soldează cu vătămări corporale, daune materiale sau furtul unui vehiculul de mobilitate, trebuie să depuneţi o plângere la secţia de poliţie competentă în termen de 24 de ore.

13.6.            Fiecare utilizare a vehiculului de mobilitate începe în momentul în care daţi clic pe „Deblocare” şi se încheie în momentul în care, după ce ați dat click pe „Finalizează cursă”, (sau butonul/butoanele echivalente din Platformă), efectuați o fotografie conformă a vehiculului de mobilitate, parcat într-o Zonă de parcare permisă sau într-o zonă de parcare de tip Chargeable Parking Zone.

13.7.            Vă rugăm să aveți în vedere că atunci când vehiculul de mobilitate este deblocat cu Contul dvs. de Utilizator, dvs. vă pot fi percepute următoarele sume în următoarele situații:

13.7.1.       în situația în care vehiculul de mobilitate pare să fie deteriorat mai mult decât uzura normală, necesită reparaţii sau a fost vandalizat, la propria discreţie, vă putem percepe o taxă egală cu costul reparaţiei sau înlocuirii vehiculului de mobilitate şi a echipamentelor;

13.7.2.       în situația în care vehiculul de mobilitate este abandonat fără preaviz, veţi fi responsabil de plata tuturor taxelor până la recuperarea acestuia, plus o taxă de căutare de până la 200 lei şi tariful de călătorie maxim specificat în Platformă, în funcţie de perioada de timp necesară pentru a recupera vehiculul de mobilitate;

13.7.3.       în situația în care vehiculul de mobilitate nu este recuperat sau returnat (mai exact, cursa este finalizată şi vehiculul de mobilitate este parcat) în termen de 48 de ore, la propria discreţie, putem considera că acesta este pierdut sau furat, caz în care vă putem percepe până la 5000 lei per vehicul de mobilitate şi putem depune o plângere la poliţie împotriva dvs;

13.8.            Dvs. în calitate de Utilizator, sunteţi de acord să plătiţi orice amenzi, taxe, penalităţi şi/sau alte costuri suportate de noi şi generate de utilizarea de către dvs. a vehiculului de mobilitate, de parcarea necorespunzătoare a vehiculului de mobilitate sau ca urmare a încălcării oricărei legi, norme, regulament sau ordonanţe pe durata utilizării vehiculului de mobilitate.

13.9.            Confirmaţi şi sunteţi de acord că utilizarea vehiculelor de mobilitate şi a echipamentelor conexe se face pe propriul risc individual, şi că Smarty Ride Tech nu este responsabil de nicio consecinţă, revendicare, solicitare, temeiuri de acţiune în instanţă, pierderi, obligaţii, daune, vătămări, taxe, costuri şi cheltuieli, penalităţi, taxe juridice sau decontări de orice fel, prevăzute sau neprevăzute, cunoscute sau necunoscute, pe care dvs. sau o parte terţă le suferiţi ca urmare a utilizării vehiculelor de mobilitate şi a echipamentelor conexe. Înţelegeţi pe deplin astfel de riscuri prin recunoaşterea faptului că:

    utilizarea vehiculelor de mobilitate presupune riscuri și pericole care pot duce la vătămarea sau decesul dvs. sau al altora, precum şi la daune materiale, şi că astfel de riscuri, pericole şi ameninţări nu pot fi întotdeauna prevăzute sau evitate;

    vehiculul de mobilitate este un aparat care se poate defecta, chiar dacă este întreţinut adecvat, şi că o astfel de defecţiune poate cauza vătămări;

    purtarea căştii şi a altor echipamente de protecție, precum şi respectarea temeinică a codului rutier precum și a prezenţilor T&C sunt esenţiale pentru reducerea riscului de vătămare şi a riscului de a cauza alte vătămări sau daune;

    dacă prin utilizarea vehiculului de mobilitate şi a echipamentelor conexe cauzați vătămări sau daune altor persoane sau bunuri materiale, veţi fi răspunzător pentru toate consecințele, revendicările, solicitările, temeiurile de acţiuni în instanţă, pierderile, obligațiile, daunele, vătămările, taxele, costurile şi cheltuielile, penalitățile, taxele judiciare, hotărârile judecătoreşti, procesele sau decontările de orice fel, care pot sau nu pot fi prevăzute, sunt cunoscute sau necunoscute. Dacă din cauza comportamentului dvs. suntem nevoiţi să plătim daune unor terţi, sunteţi singurul răspunzător faţă de noi şi sunteţi de acord să ne despăgubiţi pentru toate pierderile pe care le-am suferit prin plata respectivelor daune către terţi.

13.10.         Vehiculele de mobilitate şi echipamentele conexe, sunt furnizate „ca atare” şi „în funcţie de disponibilitate”. În măsura permisă de lege, excludem şi renunţăm la toate garanţiile, condiţiile sau termenii de orice fel, fie exprese sau implicite. Nu declarăm, nu garantăm sau oferim garanţii că oricare dintre vehiculele electrice sau echipamentele conexe vor fi în bună stare de funcționare sau fără nicio defecțiune sau că nu vor apărea întârzieri, omisiuni, întreruperi sau inadvertențe în legătură cu oricare dintre vehiculele electrice sau echipamente conexe și/sau în legătură cu disponibilitatea acestora la un moment dat sau într-o anumită zonă;

 

Prețul Serviciilor de Mobilitate

13.11.         La momentul la care Utilizatorul efectuează o solicitare pentru un Serviciu de Mobilitate, Platforma Smarty va afișa un preț aplicabil pentru fiecare minut de utilizare a vehiculului de mobilitate (spre exemplu, 1 RON / minut).

13.12.         De asemenea, Smarty poate alege ca pentru anumite vehicule de mobilitate, pentru anumite zone precum și pentru anumite intervale orare să implementeze:

13.12.1.   O taxă de deblocare a vehiculului de mobilitate – astfel Utilizatorul va fi informat, la momentul la care acesta selectează în Platformă vehiculul ales, dacă pentru deblocarea acestuia se percepe o astfel de taxă de deblocare și cuantumul acesteia.

13.12.2.   Funcționalitatea de rezervare a vehiculului de mobilitate – astfel Utilizatorul va avea posibilitatea, contra unei taxe de rezervare, să rezerve vehiculul. La momentul selectării în Platformă a vehiculului ales, Utilizatorul va fi informat dacă pentru acel vehicul exista posibilitatea de rezervare, dacă pentru rezervare se percepe o taxă de rezervare și cuantumul acesteia.

13.13.          Astfel, în funcție de timpul parcurs de la momentul la care dvs. daţi clic pe „Deblocare” până la momentul în care ați dat click pe „Finalizează cursă”, (sau butonul/butoanele echivalente din Platformă) și ați efectuat o fotografie conformă a vehiculului de mobilitate, parcat într-o Zonă de parcare permisă sau într-o zonă de tip Chargeable Parking Zone, Platforma vă va calcula în mod automat prețul pe care trebuie să îl plătiți în funcție de prețul pe minut, numărul de minute în care vehiculul de mobilitate a fost închiriat precum și, eventual, taxa de deblocare și/sau taxa de rezervare.

13.14.         În acest sens, plata Serviciilor de Mobilitate poate fi efectuată doar prin intermediul funcționalității Pay by Ap, respectiv prin debitarea metodei de plată introduse în Platformă.

13.15.         Important! Vă rugăm să aveți în vedere că, în anumite situații, la momentul efectuării solicitării pentru un Serviciu de Mobilitate, Platforma poate afișa, pe lângă prețul pe minut, o sumă minimă pe care o va încasa, indiferent de timpul efectiv petrecut (“Minimum Fee”).

13.16.         În acest sens, pentru prețul Serviciului de Mobilitate, Smarty Ride Tech va emite factură în format electronic prin intermediul Platformei. Utilizatorul are dreptul să facă observații cu privire la factura emisă de Smarty Ride Tech în termen de 5 zile de la emitere.

 

 1. RĂSPUNDEREA

 

14.1.            Pentru daunele suferite de Utilizator din cauza utilizării Platformei, Smarty Ride Tech este răspunzătoare numai pentru intenția și culpă sa gravă. În special în cazurile în care o transmitere incorectă, incompletă sau întârziată a informațiilor sau o lipsă de disponibilitate sau, după caz, o întrerupere a Platformei duce la daune, Smarty Ride Tech va fi răspunzătoare numai în măsura în care daunele au fost cauzate prin intenție sau culpă gravă a Smarty Ride Tech.

14.2.            Limitările răspunderii nu se aplică în contextul garanțiilor asumate sau pentru daunele provocate vieții, integrității corporale sau sănătății Utilizatorului.

14.3.            Dacă utilizarea Platformei sau transmiterea de date duce la efecte negative sau la deteriorarea hardware-ului sau software-ului Utilizatorului, Smarty Ride Tech este răspunzătoare doar în măsura în care acestea au fost cauzate de intenția sau culpă gravă a Smarty Ride Tech.

14.4.            Daunele care afectează Utilizatorul în contextul Serviciilor de Transport contractate prin Platformă sunt soluționate între părțile contractuale ale contractului de transport (respectiv Utilizatorul și Furnizorul de Servicii Transport respectiv). Răspunderea Smarty Ride Tech pentru serviciile prestate de Furnizorul de Transport este exclusă.

14.5.            Toate condiţiile şi garanţiile implicite de orice tip în legătură cu Serviciile Smarty sunt excluse în limita maximă permisă de lege. Nimic din prezenţii T&C nu exclude, restricţionează sau modifică nicio garanţie, termen sau condiţie, drept sau cale de atac pe care le implică sau le impune orice legislaţie aplicabilă şi care nu pot fi excluse, restricţionate sau modificate în mod legal.

14.6.            Dacă o garanţie, condiţie sau termen este impus de legea aplicabilă şi nu poate fi exclus/ă („Dispoziţie care nu poate fi exclusă”) iar Smarty Ride Tech nu poate să își limiteze răspunderea față de dvs. pentru o încălcare a Dispoziţiei care nu poate fi exclusă, răspunderea noastră pentru încălcarea Dispoziţiei care nu poate fi exclusă este limitată exclusiv (în măsura în care permite legea) la opţiunea noastră:

14.6.1.       în cazul bunurilor, de a înlocui bunurile sau furnizarea unor bunuri echivalente, de a repara bunurile, de a plăti costul de înlocuire a bunurilor sau de achiziționare a bunurilor echivalente sau de a plăti costul de deținere a bunurilor reparate; sau

14.6.2.       în cazul serviciilor, de a furniza din nou serviciilor sau de a plăti costul aferent furnizării din nou a serviciilor;

14.6.3.       în niciun caz răspunderea noastră agregată pentru toate revendicările ce rezultă în baza prezenților T&C, inclusiv cele bazate pe răspunderea delictuală sau pe alte motive, nu va depăși 10 (zece) RON sau valoarea taxelor plătite către noi pentru perioada de utilizare a Serviciilor de de Transport sau Serviciilor de Mobilitate în interiorul căruia a avut loc incidentul, accidentul sau evenimentul care a dus la producerea daunei/daunelor, oricare dintre acestea este mai mică.

14.7.            Nici noi, nici dvs. nu suntem responsabili pentru daunele sau pentru întârzierile sau nefuncționările cauzate de circumstanțe imposibil de controlat în mod rezonabil de către partea care nu şi-a executat obligațiile, inclusiv, dar fără a se limita la elemente ale naturii sau cazuri fortuite, cutremur, incendiu, inundații, război, terorism, perturbări civile, industriale sau militare, sabotaj, greve ale angajaţilor sau greve patronale, pandemie, epidemie, revoltă, pierderea sau funcţionarea defectuoasă a utilităților sau serviciilor de comunicații, atac cibernetic major, hotărâre judecătorească, acte ale autorităților civile sau militare sau acţiune guvernamentală, judiciară sau de reglementare.

14.8.            În limita maximă permisă de legea aplicabilă, nici noi, nici afiliaţii, reprezentanții, directorii sau angajaţii noştri nu sunt răspunzători pentru nicio pierdere sau daună pe care le puteţi suferi în baza sau în legătură cu prezenţii T&C sau ca urmare a utilizării Platformei, inclusiv, dar fără a se limita la:

                  orice daune materiale sau pierderi monetare, directe sau indirecte;

                  pierderea profitului sau a economiilor estimate;

                  pierderi comerciale, de contracte, contacte, fond comercial, reputaţie şi orice pierderi ce pot decurge din întreruperea activităţii;

                  pierderea sau inexactitatea datelor sau orice alt tip de pierdere sau prejudiciu;

 

 1. DURATA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI

 

15.1.            Cadrul Contractual referitor la utilizarea Platformei se încheie cu acceptarea acestor T&C de către Utilizator și are o durată nedeterminată. Orice utilizare a Platformei Smarty va confirma acceptarea de către Utilizator a T&C-ului în forma în vigoare la momentul utilizării, potrivit notificărilor Smarty.

15.2.            Utilizatorul se poate retrage oricând din prezentul contract prin ștergerea Contului de Utilizator și dezinstalarea Platformei fără plata vreunei sume de bani, excluse fiind orice sume restante. Retragerea din acest contract va atrage imposibilitatea utilizării Platformei de către Utilizator.

15.3.            De asemenea, Cadrul Contractual poate fi reziliat de oricare dintre părți, în scris, fără a fi necesară o motivare în acest sens.

15.4.            Smarty Ride Tech poate rezilia Cadrul Contractual prin simpla notificare scrisă transmisă Utilizatorului prin intermediul aplicaţiei şi/sau prin e-mail.

 

 1. PROTECŢIA DATELOR

 

16.1.            În ceea ce privește reglementările privind protecția datelor, consultați Politica de Confidențialitate care poate fi accesată pe website-ul https://www.smarty-app.com/.

 

 1. LEGEA APLICABILĂ, JURISDICŢIA, LITIGII

 

17.1.            Dispozițiile acestor T&C sunt guvernate și se supun dispozițiilor legale române în vigoare.

17.2.            Utilizatorii ce urmează să folosească Platforma vor încerca stingerea pe cale amiabilă a oricăror dispute apărute ca urmare a utilizării Platformei.

17.3.            Orice litigiu apărut în legătură cu acești T&C va putea fi soluționat de instanțele competente.

 

 1. DISPOZIȚII APLICABILE SERVICIILOR SMARTY BUSINESS

 

18.1.            Dispozițiile prezentului articol sunt aplicabile doar în cazul în care Utilizatorii beneficiază de Servicii de Transport în cadrul serviciilor Smarty Business. Pentru claritate, celelalte dispoziții ale prezentelor T&C rămân aplicabile și în cazul în care Utilizatorii beneficiază de Servicii de Transport în cadrul serviciilor Smarty Business, în măsura în care prezentul articol nu conține prevederi derogatorii.

18.2.            Serviciile Smarty Business reprezintă servicii specifice de intermediere care constau într-un sistem de agregare și integrare facilă a comenzilor de transport furnizate de Smarty persoanelor juridice („Parteneri Contractuali”), în baza unui contract și a unor Termeni și Condiții agreate cu Partenerii Contractuali, în beneficiul unor terțe persoane (de exemplu, angajați ai Partenerilor Contractuali).

18.3.            Utilizatorii dobândesc acces la Serviciile de Transport în cadrul serviciilor Smarty Business prin confirmarea conectării contului lor la contul Smarty Business al Partenerilor Contractuali. Respingerea/ Lipsa conectării contului Utilizatorilor la un cont Smarty Business nu va lipsi Utilizatorii de dreptul de a folosi celelalte servicii Smarty (în afara de serviciile Smarty Business contractate de Partenerul Contractual în cauză).

18.4.            De asemenea, Utilizatorii înțeleg că Termenii și Condițiile aplicabili serviciilor Smarty Business pot implica anumite limitări pentru Utilizatori, stabilite de persoanele împuternicite de Partenerii Contractuali. Cu titlul de exemplu, Utilizatorii ar putea: (i) avea acces la un număr limitat de curse comandate prin Smarty Business; și/sau (ii) accesa Servicii de Transport doar în anumite zone/ până în anumite zone; și/sau (iii) accesa Servicii de Transport prin Smarty Business doar în anumite intervale orare. În acest sens, Utilizatorii vor avea dreptul de a solicita informații/ de a transmite plângeri cu privire la aceste limitări exclusiv către Partenerii Contractuali.

18.5.            Utilizatorii vor beneficia de curse comandate Smarty Business doar dacă (i) anterior confirmării unei curse, aceștia vor selecta din aplicație contul Smarty Business ca metodă de plată prin intermediul elementului din meniu „Metoda de Plată”; sau (ii) cursa a fost solicitată prin intermediul Webbooker-ului.

18.6.            Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că informațiile referitoare la cursele comandate prin Smarty Business (punct și oră de început, punct și oră de final, durată, cost) vor fi transmise către Partenerii Comerciali relevanți.

18.7.            Pentru claritate, accesul la curse intermediate prin Smarty Business nu reprezintă o obligație a Smarty, Utilizatorii având acces la aceste curse exclusiv în cazul în care contul lor a fost asociat contului Smarty Business al unui Partener Contractual.

 

 1. DISPOZIȚII FINALE

 

19.1.            În cazul în care o clauză a acestor T&C este invalidată, declarată inaplicabilă sau anulată, aceasta nu afectează validitatea celorlalte clauze. În locul clauzei inaplicabile se consideră acceptată o prevedere care are un înțeles cât mai apropiat de înțelesul economic al clauzei inaplicabile.

19.2.            Prin acceptarea acestor T&C, utilizatorul declară ca a luat la cunoștință și că nu este indus în eroare cu privire la serviciile intermediate prin Platformă.

19.3.            Utilizatorul acceptă aceste T&C prin bifarea căsuței corespunzătoare din cadrul Platformei și/sau prin utilizarea Platformei.

19.4.            Platforma Smarty poate conține link-uri (legături URL) către site-uri sau resurse ale terților. Aceste link-uri (legături URL) către pagini terțe sunt furnizate doar pentru informare. În orice caz, Platforma Smarty nu poate controla natura sau conținutul acestor surse externe și, prin urmare, nu este responsabilă și nici răspunzătoare pentru utilizarea sau indisponibilitatea site-urilor terților și nici pentru conținutul sau alte materiale disponibile pe site-urile terților pe care le-ați putea accesa prin intermediul Platformei Smarty.

19.5.            Smarty Ride Tech are dreptul de a aloca și utiliza spații și/ sau secțiuni ale Platformei, pentru includerea anumitor conținuturi de publicitate sau de promovare sau pentru care Smarty poate primi remunerații.