TERMENI ȘI CONDIȚII APLICABILI PLATFORMEI SMARTY

DESTINATE ȘOFERILOR TAXI

 

Ultima actualizare: Octombrie 2023

Vă mulțumim că ați ales Smarty!

 

Smarty este o aplicație informatică de tip MaaS (i.e., mobilitate ca serviciu), operată de Smarty Ride Tech, prin care se asigură inclusiv intermedierea dintre pasageri și furnizorii de servicii de transport înrolați în platforma Smarty, furnizori cu care Smarty Ride Tech a încheiat contracte specifice de furnizare servicii de intermediere, sau, după caz, prin care Smarty furnizează direct servicii de mobilitate către Pasageri.

 

Smarty Ride Tech vă informează că:

       Prezenții Termeni și Condiții reglementează accesarea și utilizarea platformei Smarty de către Șoferi, respectiv procesul de înregistrare cu un cont de Șofer și folosirea serviciilor de intermediere oferite de Smarty Ride Tech, putând fi modificați în mod unilateral de Smarty Ride Tech, cu notificarea în prealabil prin intermediul platformei Smarty sau în orice alt mod;

 

       Acțiunea dumneavoastră de a vă înscrie ca Șofer în platforma Smarty sau neînlăturarea unui cont preexistent stabilește în sarcina dumneavoastră obligația de a respecta acești Termeni și Condiții, precum și orice modificare ulterioară a acestora, notificată prin intermediul platformei Smarty sau prin orice alt mod.

 

       SIMPLA ACCEPTARE A PREZENȚILOR TERMENI ȘI CONDIȚII IMPUN ÎN SARCINA ȘOFERILOR O SERIE DE OBLIGAȚII, GARANȚII ȘI ANGAJAMENTE, POTRIVIT CELOR DE MAI JOS.

 

       În cazul în care sunteți Șofer care prestează servicii de transport în regim taxi vă puteți înregistra cu un cont de Șofer în platforma Smarty:

o   fie în mod individual;

o   fie ca urmare a înregistrării unui cont pe seama dumneavoastră de către Transportatorul cu care colaborați.

 

       În cazul în care nu (mai) doriți acceptarea Termenilor și Condițiilor sau doriți să nu (mai) aveți cont de Șofer în platforma Smarty, atunci avem rugămintea fie să nu vă înregistrați un cont în platforma Smarty, fie să ne solicitați dezactivarea contului deja creat.

 

       Smarty Ride Tech va refuza crearea contului de Șofer în cazul în care pentru aceleași date de identificare ale Șoferului există deja un cont de Șofer creat în prealabil.

 

       În vederea furnizării unor servicii de intermediere care să corespundă standardelor de calitate promovate de Smarty Ride Tech și ținând cont de faptul că de esența serviciilor de transport în regim de taxi este calitatea celui care deține autorizația de taxi, în situația în care un Transportator, titular al autorizației de taxi în baza căreia dvs. desfășurați Servicii de transport prin platforma Smarty, se va înregistra ca Transportator în platforma Smarty ulterior înscrierii dvs. cu un cont de Șofer, atunci prin acceptarea acestor Termeni și Condiții înțelegi și acceptați că Smarty Ride Tech are posibilitatea de a suspenda contul dvs. de Șofer, caz în care dvs. veți putea furniza servicii de transport exclusiv prin intermediul contului de Șofer asociat Transportatorului dvs. Pentru claritate, suspendarea contului dvs. de Șofer nu va aduce atingere informațiilor stocate și veți avea în continuare acces la datele înregistrate cu privire la activitatea dvs. de Șofer în cadrul Smarty.

 

       În situația în care contul dvs. de Șofer este asociat unui cont de Transportator, înțelegi și acceptați faptul că Transportatorul va avea acces la informații și date cu privire la activitatea derulată de dvs. prin intermediul platformei Smarty.

 

1.       DEFINIȚII ȘI INTERPRETĂRI

 

1.1.       În cadrul acestor Termeni și Condiții, termenii de mai jos au următorul înțeles:

Comandă

înseamnă, în scopul prezenților Termeni și Condiții, acțiunea realizată de Pasager pentru solicitarea Serviciilor de transport de tipul celor îndeplinite de Șofer prin platforma Smarty;

Cont Colector

pentru scopul acestor Termeni și Condiții, înseamnă contul bancar RO85BREL0002003010930101, deschis pe numele Smarty Ride Tech la Libra Internet Bank, din care Smarty Ride Tech va face plata către Șofer a sumelor care i se cuvin, potrivit Termenilor și Condițiilor;

cont de Șofer” și/ sau „cont Șofer

înseamnă interfața platformei Smarty la care Șoferii au acces și în cadrul căreia beneficiază de serviciile de intermediere ale Smarty Ride Tech, ulterior parcurgerii etapelor de înrolare din aplicația Smarty dedicată Șoferilor;

cont de Transportator” și/ sau „cont Transportator

înseamnă secțiunea dedicată în cadrul platformei Smarty prin care Transportatorii se înregistrează cu scopul de a avea transparență și acces facil la informații referitoare la activitatea Șoferilor săi în cadrul platformei Smarty;

Cursă

înseamnă cursa de transport în regim taxi efectuată prin platforma Smarty, ca urmare a acceptării unei Comenzi de către un Șofer și Pasager;

Legea 38/2003

înseamnă Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;

Parteneri Contractuali

înseamnă persoanele juridice cărora Smarty le furnizează servicii Smarty Business, în baza unui contract și a unor Termeni și Condiții agreate cu acestea.

Pasager

înseamnă, pentru scopul acestor Termeni și Condiții, orice persoană care accesează platforma Smarty fiind interesată inclusiv de serviciile de transport în regim de taxi oferite de partenerii contractuali ai Smarty Ride Tech care au acceptat Termenii și Condițiile Smarty, având ca obiect furnizarea serviciilor de intermediere prin intermediul platformei Smarty, și care plasează o Comandă pentru o Cursă;

Părți

înseamnă Smarty Ride Tech, Șofer și/ sau Transportator;

platforma

Smarty” și/ sau „Smarty

înseamnă aplicația informatică Smarty prin intermediul căreia sunt puse în legătură cererea și oferta pentru servicii de mobilitate și transport, și care cuprinde toate interfețele de lucru asociate activității de intermediere, precum: aplicația Smarty destinată pasagerilor, aplicația Smarty destinată Șoferilor, aplicația Smarty destinată Transportatorilor, website-ul Smarty, etc. Ca regulă, pentru prezenții Termeni și Condiții, platforma Smarty are în vedere aplicația Smarty dedicată Șoferilor.

Prețul Cursei

înseamnă contravaloarea Curselor efectuate de Pasageri prin platforma Smarty astfel cum este afișată pe dispozitivul taximetru utilizat de Șofer. Pentru claritate, Tariful Cursei poate fi diferit de Prețul Cursei, respectiv, pentru Serviciul de transport efectuat, Șoferul va încasa exclusiv valoarea cursei înscrisă pe taximetru, potrivit Legii 38/2003;

Prețul Serviciilor Smarty

înseamnă costul plătit de Șofer, în contraprestație pentru serviciile de intermediere prestate de Smarty Ride Tech prin intermediul Smarty, așa cum acestea sunt identificate în acești Termeni și Condiții sau notificate Șoferilor în orice alt mod;

Servicii de transport

înseamnă serviciile de transport în regim taxi oferite de Transportatori și Șoferi prin intermediul platformei Smarty;

Serviciile Smarty

înseamnă serviciile oferite de Smarty Ride Tech prin Platforma Smarty în scopul încheierii și executării de contracte de transport persoane, inclusiv, dar fără a se limita la serviciile menționate în art. 5 și art. 6 din Termenii și Condițiile aplicabile Utilizatorilor;

Serviciile Smarty Business”

reprezintă servicii specifice de intermediere care constau într-un sistem de agregare și integrare facilă a comenzilor de transport furnizate de Smarty Partenerilor Contractuali în beneficiul unor terțe persoane (de exemplu, angajați ai Partenerilor Contractuali). Pentru claritate, în cazul Serviciilor de Transport comandate de un Partener Contractual, calitatea de Pasager o vor avea persoanele desemnate de respectivul Partener Contractual.

Smarty Ride Tech” și/ sau „Societatea” și/ sau „Smarty

înseamnă SMARTY RIDE TECH S.R.L., o societate înregistrată în conformitate cu legile din România, al cărei sediu principal este în Bucureşti, Sectorul 6, Bulevardul Iuliu Maniu, Nr. 6E, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9333/2020, cod unic de înregistrare 42876600;

Suport durabil

înseamnă orice instrument care permite stocarea informațiilor adresate, într-un mod accesibil pentru consultări ulterioare și pentru o perioadă de timp adecvată scopurilor informației respective, și care permite reproducerea, fără modificări, a informațiilor stocate. Pentru evitarea oricărui dubiu, orice notificare efectuată de Societate prin platforma Smarty este considerată a fi făcută pe suport durabil, fiind păstrată de Societate;

Șofer

înseamnă conducătorul auto al unui vehicul înscris pe autorizația de taxi, care deține certificat de atestare profesională, fiind autorizat să presteze servicii de transport în regim taxi și care își creează cont de Șofer în cadrul platformei Smarty fie în mod individual, fie ca urmare a faptului că a fost alocat unui cont de Transportator creat în prealabil sau ulterior. Pentru claritate, Șoferul poate avea el însuși calitatea de Transportator, sau poate fi într-o relație de muncă sau de colaborare cu un Transportator;

Tariful” și/ sau „Tariful Cursei

înseamnă contravaloarea totală încasată de la Pasager ca urmare a efectuării unei Curse prin platforma Smarty;

Transportator

înseamnă persoana fizică, asociație familială sau persoana juridică înregistrate la registrul comerțului pentru a desfășura activități de transport cu vehicule rutiere, care deține autorizație de transport privind transportul în regim de taxi potrivit Legii 38/2003.

 

1.2.       Pentru claritate:

1.2.1.    termenii utilizați cu majuscule în cadrul acestor Termeni și Condiții au înțelesul atribuit mai sus;

1.2.2.    în cadrul acestor Termeni și Condiții, orice referință la numărul singular include, de asemenea, o referință la numărul plural și viceversa;

1.2.3.    în cadrul acestor Termeni și Condiții orice referire la genul masculin va include, de asemenea, o referire la genul feminin și / sau neutru și viceversa.

 

2.       INTERMEDIEREA PRIN PLATFORMA SMARTY

 

Ce tip de servicii furnizează Smarty Ride Tech prin intermediul Smarty?

2.1.       Smarty Ride Tech prestează servicii de intermediere prin intermediul platformei Smarty prin care asigură punerea în contact a ofertei de Servicii de transport, cu cererea din partea Pasagerilor.

2.2.       Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, Șoferul acceptă încheierea unei relații contractuale cu Smarty Ride Tech asumându-și toate obligațiile și garanțiile detaliate prin prezenții.

2.3.       Acceptarea și executarea Comenzilor se face prin intermediul platformei Smarty de către Șoferi, iar furnizarea și utilizarea platformei Smarty pentru Șoferi se face pe baza acestor Termeni și Condiții.

 

Care este scopul platformei Smarty?

2.4.       Scopul platformei Smarty este asigurarea afișării față de Șoferi a cererilor Pasagerilor, precum și asigurarea afișării față de Pasageri a ofertelor de Servicii de transport, și punerea în contact dintre Pasageri și Șoferi în vederea executări Comenzilor și îndeplinirii Curselor. Utilizarea platformei Smarty pentru alte scopuri nu este permisă, iar Smarty Ride Tech nu va fi responsabilă pentru nicio pagubă cauzată de această utilizare neautorizată.

2.5.       Smarty Ride Tech își rezervă dreptul de a-și modifica serviciile în orice moment pentru a-și dezvolta în continuare serviciile și a le îmbunătăți din punct de vedere al calității.

 

3.       UTILIZAREA PLATFORMEI SMARTY DE CĂTRE ȘOFERI

 

Care sunt principalele etape în creare contului de Șofer în cadrul platformei Smarty?

3.1.       Pentru a utiliza serviciile de intermediere Smarty în calitate de Șofer, Șoferul va trebui să se înscrie în platforma Smarty prin crearea unui cont de Șofer, furnizând informațiile solicitate și încărcând documentația necesară, așa cum acestea sunt solicitate și notificate prin platforma Smarty.

3.2.       Formularul de înscriere cu un cont de Șofer în platforma Smarty va conține date și/ sau documente cum ar fi:

3.2.1.       Date și documente privind Șoferul: prenume și nume, copie carte de identitate, copie permis auto, adresa de e-mail, număr de telefon, orașul în care se vor furniza servicii de transport, contul bancar, datele privitoare la cardul de combustibil (dacă este cazul), regimul TVA aplicabil (după caz);

3.2.2.       Date și documente privind mașina: model mașină, număr de înmatriculare, dispecerat, indicativ mașină, tipul de bagaje pe care le poate transporta, dotarea cu POS, paravan protecție anti-covid, alte specificații astfel cum se publică prin platforma Smarty;

3.2.3.       Date și documente privind autorizarea Șoferului ca șofer de taxi: autorizație de taxi, autorizație de transport, dovada de colaborare cu un dispecerat, prețul serviciilor de transport, inclusiv prețul aferent deplasării, precum și prețul pentru staționare, după caz.

3.2.4.       Date și documente privind Transportatorul: denumire, numărul de înregistrare în Registrul comerțului și Codul de identificare fiscală, sediul social, regimul TVA aplicabil, cont bancar (dacă alege să furnizeze contul bancar al Transportatorului) autorizația de transport și orice alte documente conform reglementărilor în vigoare care atestă calitatea de Transportator.

3.3.       Nefurnizarea de către Șofer a datelor și informațiilor privind contul bancar, cardul de combustibil sau a oricărui alt cont al Șoferului determină imposibilitatea încasării Prețului Curselor plătite de Pasager prin opțiunea card bancar prin intermediul platformei Smarty, precum și a oricăror alte sume care i se cuvin.

3.4.       Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, Șoferul înțelege și este de acord cu faptul că Smarty Ride Tech are tot dreptul (dar nu si obligația) de a solicita orice alte informații și/ sau documente (i.e., autorizații, avize, permise suplimentare, dovada împuternicirii, etc.).

3.5.       Șoferul își asumă obligația de a informa și, după caz, a obține acordul Transportatorului cu privire la toate obligațiile asumate prin acești Termeni și Condiții și a oricăror modificări ulterioare a acestora, care cad, potrivit legii sau a relației contractuale dintre Șofer și Transportator, în sarcina Transportatorului, și se angajează să furnizeze Transportatorului orice documente relevante în acest sens.

 

Ce garanții își asumă Șoferul atunci când creează un cont de Șofer în platforma Smarty?

3.6.       Prin acțiunea de a se înscrie cu un cont de Șofer în platforma Smarty, Șoferul înțelege că garantează următoarele:

3.6.1.       are vârsta minimă legală și capacitate deplină de exercițiu;

3.6.2.       a obținut în mod valid și deține în mod valabil toate și orice autorizații/ licențe cerute de legislația aplicabilă pentru desfășurarea Serviciilor de transport. Pe întreaga durată contractuală, Șoferul se obligă să mențină valide toate aceste autorizații/ licențe și să informeze de îndată Smarty Ride Tech cu privire la orice anulare, încetare de valabilitate sau revocare sau invalidare în orice fel a oricăreia dintre autorizații;

3.6.3.       în cadrul platformei Smarty, va transmite datele și documentele solicitate în conformitate cu politica internă a Smarty Ride Tech și a obligațiilor legale pe care Smarty Ride Tech le are și va garanta cu privire la veridicitatea lor, pe toată durata de valabilitate a acestora;

3.6.4.       va notifica întotdeauna modificarea oricăror date și/ sau informații, respectiv schimbarea, inclusiv expirarea oricăror documente puse la dispoziția Smarty Ride Tech, prin platforma Smarty.

3.7.       Șoferul înțelege că va putea fi obligat să furnizeze informații cu privire la Transportator, împreună cu orice alte documente cerute în cadrul politicii interne a Smarty Ride Tech, garantând veridicitatea acestora, pentru întreaga lor perioadă de valabilitate, și se obligă să notifice orice modificări intervenite către Smarty Ride Tech.

 

Care sunt principalele caracteristici ale dispozitivelor pe care poate funcționa platforma Smarty?

3.8.       Platforma Smarty poate funcționa pe orice tip de dispozitiv (telefon sau tabletă) cu sistem de operare Android sau IOS, care are chipset GPS și are toate opțiunile specifice funcționării active optime, respectiv:

3.8.1.       opțiunea GPS activată;

3.8.2.       toate serviciile de localizare activate;

3.8.3.       opțiunea de date mobile activată;

3.8.4.       sistem de operare având minim versiunea 13.4 pentru IOS și minim 6.0 pentru Android.

3.9.       Platforma Smarty este compatibilă cu oricare dintre rețelele mobile cu conexiune de date mobile 3G, 4G sau 5G.

 

Care sunt principalii algoritmi utilizați de platforma Smarty?

3.10.   Ierarhizarea Serviciilor de transport și alocarea Curselor Șoferilor prin intermediul platformei Smarty este stabilită în funcție de proximitatea Pasagerului care a plasat Comanda și Șofer în baza analizării unor parametrii principali, precum: distanța pe drum de la șofer la pasager, timpul de sosire, rating-ul șoferului, timpul de răspuns al șoferului.

3.11.   Smarty Ride Tech a face disponibilă aplicarea de algoritmi dinamici care afectează Tariful Cursei, în funcție de funcționalitățile platformei Smarty. Principalii parametrii în funcție de care se stabilește tariful dinamic sunt:  numărul de șoferi disponibili în proximitate, densitatea cererii din proximitate, data și ora de plasare a cererii de transport, zona de plasare a cererii de transport.

 

Care sunt  beneficiile acordate de platforma Smarty?

3.12.   Smarty are intenția de a fideliza Utilizatorii, inclusiv prin posibilitatea de a accesa curse rapid, în orice circumstanțe, cu Transportatori de încredere, precum și să realizeze un serviciu de intermediere eficient, de așa natură încât să ofere Transportatorilor/ Șoferilor o încredere sporită în faptul că Utilizatorii vor efectua Cursele pe care le-au solicitat.

3.13.   În scopul menționat mai sus, în anumite condiții indicate în aplicație, Smarty va considera că anumiți Transportatori realizează, în beneficiul său, un serviciu de tip Service Level. Acest serviciu poate viza, de exemplu, disponibilitatea de a fi în aplicație și de a răspunde sau lua curse, preluarea de curse la anumite intervale orare, în condiții meteo nefavorabile sau în condiții nefavorabile de trafic. Lista completă de circumstanțe care pot fi considerate servicii este disponibilă în Smarty App.

3.14.   Pentru a se califica pentru beneficiile menționate mai sus, Transportatorii vor trebui să îndeplinească o serie de condiții, cum ar fi inclusiv, dar fără a se limita la, cumulativ sau alternativ, (i) acordarea acordului Transportatorului pentru utilizarea autofacturării în relația cu Smarty; (ii) realizarea unui număr minim de curse sau atragerea unui număr minim de clienți în Smarty App într-un anumit interval de timp; și/sau (iii) obținerea unui anumit rating minim pentru toți Șoferii aduși în Smarty App. Setul complet de condiții și parametrii relevanți pentru îndeplinirea acestora vor fi disponibile în Smarty App.

3.15.   Remunerația aferentă serviciului sus-menționat poate varia în funcție de sumele încasate de Smarty de la Utilizatori, conform informațiilor disponibile în Smarty App.

3.16.   Smarty va putea actualiza, informând în prealabil Transportatorii/ Șoferii în Smarty App cu respectarea regulilor prevăzute la art. 7, condițiile în care prestațiile Transportatorilor sunt considerate servicii din perspectiva:

3.16.1.    Condițiilor de eligibilitate pentru Transportatori;

3.16.2.    Curselor/ evenimentelor care sunt considerate ca fiind servicii în beneficiul Smarty;

3.16.3.    Valorii remunerației aferente serviciului prin raportare la sumele încasate de la Utilizatori.

3.17.   În orice caz în care între Transportator/ Șofer și Smarty se nasc creanțe reciproce care devin exigibile, acestea se vor compensa automat, de drept.

 

4.       ÎNCASAREA PREȚULUI CURSEI ȘI PLATA PREȚULUI SERVICIILOR SMARTY

 

Cum se efectuează plata Serviciilor de transport ca urmare a efectuării Curselor prin platforma Smarty?

4.1.       Prin acceptarea prezenților Termeni și Condiții, Șoferul înțelege și este de acord că Prețul  pentru Cursele onorate prin platforma Smarty poate fi plătit de Pasageri prin plata în numerar, plata cu cardul prin POS, plata cu cardul bancar prin intermediul platformei Smarty sau prin orice alte modalități de plată afișate în cadrul platformei Smarty.

4.2.       În baza dispozițiilor Legii 38/2003 (mai exact a art. 52 alin. 3 lit. e), Șoferul, în calitatea sa de taximetrist, are dreptul și obligația de a încasa de la Pasager Prețul Cursei, pe baza bonului fiscal emis. Astfel, în vederea încasării conforme a Prețului Curse efectuate prin Smarty, la finalul fiecărei Curse, Șoferul are obligația de a:

4.2.1.       insera în platforma Smarty Prețul Cursei, astfel cum este afișată pe dispozitivul taximetru utilizat;

4.2.2.       furniza Pasagerului bonul fiscal care atestă Prețul Cursei;

4.2.3.       păstra o copie a bonului fiscal.

4.3.       Șoferul înțelege și acceptă faptul că în anumite condiții Smarty Ride Tech poate solicita Șoferului, prin intermediul platformei Smarty, încărcarea unei fotografii cu bonul fiscal aferent unei Curse și își asumă obligația de a se conforma unei astfel de solicitări, înțelegând că în caz de neconformare, pentru situațiile în care Pasagerul va opta pentru plata cu cardul bancar prin platforma Smarty, Pasagerului nu îi va fi retrasă de pe card valoarea Prețului Cursei, și, pe cale de consecință, Șoferul nu va putea încasa Prețul acelei Curse. Pentru claritate, nefurnizarea bonului fiscal poate atrage sancționarea Șoferului din partea Smarty Ride Tech în condițiile acestor Termeni și Condiții.

 

Ce reguli speciale se aplică în cazul în care Pasagerul optează pentru plata cu cardul bancar prin intermediul platformei Smarty și cum are loc încasarea sumelor aferente unor astfel de Curse de către Șofer?

4.4.       Prin acceptarea prezenților Termeni și Condiții, Șoferul înțelege și este de acord că în cazul în care Pasagerul optează să efectueze plata cu cardul bancar prin intermediul platformei Smarty, atunci Prețul Curselor va fi perceput de Smarty Ride Tech. În acest sens, pentru perceperea Prețului Curselor, Smarty Ride Tech acționează ca un împuternicit al Pasagerilor, în baza relației contractuale avute cu aceștia ca urmare a acceptării Termenilor și Condițiilor destinate Pasagerilor.

4.5.       Prin acceptarea prezenților Termeni și Condiții, Șoferul înțelege și acceptă faptul că implementarea plății cu cardul prin intermediul platformei Smarty se realizează printr-un operator de plată, iar Smarty Ride Tech este îndreptățit la orice moment să aleagă operatorul de plată cu care va colabora, iar în cazul în care optează pentru schimbarea operatorului de plată o astfel de schimbare nu poate atrage niciun fel de obligații de plată/ despăgubiri/ costuri în sarcina Smarty Ride Tech. Mai mult, Șoferul înțelege și acceptă faptul Smarty Ride Tech își rezervă dreptul ca prin platforma Smarty să fidelizeze Șoferii/ Transportatorii care optează pentru încasarea Prețurilor Curselor acumulate la anumite intervale de timp sau la un anumit număr de curse, notificând beneficii acordate acestora (spre exemplu: acordarea de către Smarty a unei reduceri a Prețului Serviciilor Smarty egală cu costurile de procesare și/ sau comisioanele bancare).

4.6.       Fără a aduce atingere prevederilor acestor Termeni și Condiții (inclusiv, dar fără a se limita la cele ale art. 4.9 de mai jos), în cazul Curselor plătite cu card bancar prin intermediul platformei Smarty, dacă nu se prevede altfel prin prezenții Termenii și Condiții, pentru Serviciile de transport efectuate, Șoferul va fi îndreptățit să încaseze de la Smarty Ride Tech exclusiv Prețul Cursei, astfel cum este înscris de acesta în interiorul platformei Smarty la finalul fiecărei Curse (în condițiile de mai sus) sau, după caz, astfel cum este înscris pe bonul fiscal pus la dispoziția Smarty Ride Tech. Pentru claritate, Smarty Ride Tech va fi obligat să transfere către Șofer exclusiv Prețul Curselor care au fost încasate de Smarty Ride Tech de la Pasager, iar Societatea nu poate fi ținută răspunzătoare și nu își asumă niciun risc cu privire la insolvabilitatea/ lipsa fondurilor Pasagerului.

4.7.       Încasarea de către Șofer a Prețului Curselor onorate prin platforma Smarty și care au fost plătite cu card bancar prin intermediul platformei Smarty și a oricăror alte sume i se cuvin se va face la simpla cerere a Șoferului prin intermediul platformei Smarty, odată ce este afișată în platforma Smarty posibilitatea ca acele sume să fie solicitate. Șoferul/ Transportatorul va avea posibilitatea să selecteze, în cadrul platformei Smarty, contul bancar sau cardul de combustibil în care își dorește să încaseze Prețul Curselor onorate prin platforma Smarty, respectiv a oricăror alte sume care i se cuvin. Smarty Ride Tech își rezervă dreptul ca prin platforma Smarty să fidelizeze Șoferii care optează pentru încasarea Prețurilor Curselor acumulate la anumite intervale de timp / număr de curse efectuate / orice alte elemente notificate prin platforma, anunțând beneficii acordate acestora prin platforma Smarty în condițiile clauzei 4.16 de mai jos (spre exemplu, dar fără a se limita la discount acordat în valoare cel mult egală cu valoarea comisioanelor bancare / costurilor de procesare plăți în bancă pentru operațiunile de transfer / încasare contravaloare curse, precum și orice alte operațiuni intermediate prin platforma Smarty).

4.8.       Pentru încasarea de către Șofer a Prețului Curselor onorate prin platforma Smarty și care au fost plătite cu card bancar prin intermediul platformei Smarty:

4.8.1.       Șoferul va furniza către Smarty Ride Tech contul bancar în care va încasa sumele ce i se cuvin ca urmare a colaborării cu Smarty Ride Tech. Șoferul va putea furniza către Smarty Ride Tech, suplimentar față de contul bancar, și informațiile referitoare la un card de combustibil în care să își dorește să încaseze, parțial sau total, sumele ce i se cuvin ca urmare a colaborării cu Smarty Ride Tech;

4.8.2.       prin simpla acceptare a prezenților Termeni și Condiții, Șoferul înțelege să împuternicească Smarty Ride Tech să furnizeze operatorului de plată datele privind contul bancar sau cardul de combustibil, astfel încât creditarea cu Prețul Curselor să se efectueze conform celor de mai sus;

4.8.3.       prin simpla acceptare a prezenților Termeni și Condiții, în cazul în care Șoferul furnizează contul bancar sau cardul de combustibil al Șoferului pentru încasarea sumelor corespunzătoare Prețului Curselor, Șoferul declară și garantează că are acordul expres al Transportatorului pentru încasarea Prețului Curselor și colaborarea în orice fel cu Smarty Ride Tech și operatorul de plată pentru acest scop.

4.8.4.       Prin acceptarea prezenților Termeni și Condiții, Șoferul declară că înțelege și că este de acord că sumele aferente serviciului de tip Service Level (menționat la art. 3.12 – 3.16) pot fi încasate exclusiv de Transportatori.

4.9.       În cazul în care Pasagerul alege să plătească bacșiș pentru Șofer prin intermediul platformei Smarty, atunci Șoferul înțelege că Smarty Ride Tech va transfera sumele încasate cu acest titlu de la Pasagerul plătitor de venit către Șofer, în conformitate cu dispozițiile de mai sus.

4.10.   Regulile aplicabile în cazul plății cu cardul prin intermediul platformei Smarty se pot aplica și altor modalități de plată implementate la nivelul platformei Smarty, după caz, ținând cont de notificările și informațiile afișate în cadrul platformei Smarty.

4.11.   În cazul Serviciilor de transport intermediate de Smarty, în cadrul Smarty Business, modalitatea de plată pentru Serviciile de transport și pentru orice alte sume poate diferi, în funcție de înțelegerea contractuală dintre Smarty și Partenerii Contractuali.

 

Care este Prețul Serviciilor Smarty și cum se efectuează plata acestuia?

4.12.   Pentru a avea acces la serviciile oferite de Smarty Ride Tech, Șoferii sunt obligați să plătească Prețul Serviciilor Smarty. Prețul Serviciilor Smarty va fi publicat în platforma Smarty, în secțiunea dedicată, iar orice modificare a acestuia se va notifica cu respectarea regulilor prevăzute la art. 7 de mai jos.

4.13.   Pentru a avea acces la serviciile oferite de Smarty Ride Tech, Șoferii vor efectua plata Prețului Serviciilor Smarty la cerere, în avans pentru perioada calendaristică următoare. Accesul Șoferilor în platforma Smarty se permite exclusiv pentru perioada pentru care s-a plătit Prețul Serviciilor Smarty în avans, iar după expirarea perioadei pentru care Prețul Serviciilor Smarty a fost plătit în avans, Șoferul va putea utiliza platforma Smarty pentru Șoferi exclusiv ca urmare a plății Prețului Serviciilor Smarty. Smarty Ride Tech este îndreptățit să ofere reduceri comerciale la Prețul Serviciilor Smarty care vor fi notificate în platforma Smarty.

4.14.   Plata Prețului Serviciilor Smarty se va efectua în contul bancar indicat in platforma, prin intermediul platformei Smarty, sms ori prin altă modalitate de plată notificată de Societate în platforma Smarty.

4.15.   Smarty Ride Tech va emite factura aferentă perioadei plătite la începutului fiecărei luni calendaristice. Factura va fi emisă pe numele alocat/ utilizat pentru crearea contului de Șofer și va fi transmisă către Șofer în platforma Smarty.

4.16.   În cazul funcționalității plata cu cardul prin intermediul platformei Smarty, Prețul Serviciilor Smarty include atât facilitarea comenzilor și abonamentul plătit conform clauzei 4.12, cât și intermedierea și facilitarea colectării Prețului Curselor.

4.17.   În situația prevăzută la 4.15, Smarty Ride Tech își rezervă dreptul de a oferi reduceri comerciale la Prețul Serviciilor Smarty, în condițiile anunțate prin platforma Smarty sau conform celor indicate pe factură.

 

5.       PRINCIPALELE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE SMARTY RIDE TECH ȘI ALE ȘOFERILOR

 

Care sunt garanțiile acordate de Smarty Ride Tech cu privire la funcționarea platformei Smarty?

5.1.       În măsura în care sunt în conformitate cu politica internă a Smarty Ride Tech și cu respectarea funcționalităților Smarty, Smarty Ride Tech se angajează să publice în cadrul platformei Smarty toate Comenzile transmise de Pasageri, astfel încât cererea și oferta de servicii de transport să se întâlnească.

5.2.       Smarty Ride Tech NU garantează funcționarea fără întreruperi a platformei Smarty, dar se angajează să remedieze în cel mai scurt timp posibil orice presupuse defecțiuni legate de funcționarea platformei Smarty.

5.3.       Smarty Ride Tech NU garantează funcționarea conformă a platformei Smarty în cazurile în  care dispozitivul utilizat de Șofer pentru crearea și utilizarea platformei Smarty și gestionarea contului de Șofer utilizează un software și/ sau alte funcționalități și/ sau are instalate diverse aplicații care ar putea interveni sub orice formă asupra funcționării în parametrii normali a platformei Smarty, inclusiv atunci când conexiunea la internet este realizată prin rețea wireless.

5.4.       Smarty Ride Tech NU își asumă responsabilitatea pentru niciun incident care ar avea loc în timpul furnizării serviciilor de transport de către Șofer.

 

Care sunt principalele obligații asumate de Șoferi atunci când își creează cont de Șofer și utilizează platforma Smarty?

5.5.       Șoferul înțelege că are obligația de a furniza informații reale și corecte când sunt solicitate odată cu crearea Contului sau în cursul derulării colaborării cu Smarty Ride Tech, fiind responsabil pentru toate informațiile și/ sau documentele furnizate în relația cu Smarty Ride Tech.

5.6.       Șoferul garantează că toate documentele și informațiile care atestă calitatea Șoferului/ Transportatorului, licența, identitatea Șoferului/Transportatorului, precum și toate documentele puse la dispoziție către Smarty Ride Tech, sunt în conformitate cu originalul și își asumă întreaga responsabilitate pentru veridicitatea conținutului acestora pe toată perioada de utilizare a platformei Smarty.

5.7.       Șoferul garantează că va înștiința de îndată Smarty Ride Tech atunci când permisul de conducere, licența, ecusonul, atestatul și/ sau orice alt document care justifică autorizarea sa de a presta Serviciile de transport pe care le furnizează prin intermediul platformei Smarty și pe care l-a pus la dispoziția Smarty Ride Tech suportă modificări de orice natură.

5.8.       Șoferul înțelege că este obligat să dețină toate documentele necesare și să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru furnizarea Serviciilor de transport, fiind singurul responsabil față de Smarty Ride Tech în ipoteza în care nu poate prezenta documentele care confirmă această calitate.

5.9.       Șoferul înțelege că prin utilizarea platformei Smarty își asumă obligația de a respecta toate standardele de calitate și regulile de comportament, inclusiv cu privire la disponibilitatea serviciilor de transport prestate prin intermediul Smarty.

5.10.   Șoferul înțelege că este singurul responsabil pentru furnizarea Serviciilor de transport prin intermediul platformei Smarty, fiind exclusiv răspunzător de siguranța Pasagerului.

 

6.       REGULI DE COMPORTAMENT. RĂSPUNDERE ȘI SANCȚIUNI APLICABILE

 

Ce acțiuni sunt interzise în utilizarea platformei Smarty și care sunt sancțiunile aplicabile în caz de încălcare?

6.1.       Atunci când se utilizează platforma Smarty, Șoferul înțelege că NU sunt permise acțiuni prin care se poate aduce atingere, în mod direct sau indirect, intereselor Smarty Ride Tech. Astfel, pe perioada în care colaborează cu Smarty Ride Tech, cât și pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la încetarea colaborării cu Smarty Ride Tech (prin încetarea Termenilor și Condițiilor, prin retragerea accesului la platforma Smarty), următoarele activități sunt interzise:

6.1.1.       încercarea de a intra, în orice mod, în conținutul platformei Smarty, ștergerea sau modificarea prin orice modalități a materialelor și informațiilor livrate sau încercarea de a acționa în acest scop;

6.1.2.       încercarea de a testa sau scana vulnerabilitatea oricărui sistem din platforma Smarty, accesând orice servere sau servicii din platforma Smarty care nu sunt publice, fără autorizare;

6.1.3.       utilizarea oricărei adrese de e-mail publicate prin intermediul platformei Smarty  pentru distribuirea lor pe listele de e-mail sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale sau în orice alt scop decât trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al proprietarilor acestora;

6.1.4.       formularea de declarații injurioase împotriva Smarty Ride Tech și/sau cu privire la sistemul informatic pus la dispoziție de Smarty Ride Tech, direct sau indirect, prin orice canal de comunicare;

6.1.5.       răspândirea de informații false sau dezinformarea despre activitatea Smarty Ride Tech și despre aplicațiile puse la dispoziție de acesta;

6.1.6.       adoptarea de poziții publice, în presă sau pe canalele de socializare, ceea ce poate dăuna intereselor Smarty Ride Tech și/sau impact negativ asupra oricărei aplicații sau sistem care compune platforma Smarty;

6.1.7.       instigarea sau participarea la acțiuni întreprinse de terți împotriva intereselor Smarty Ride Tech (de ex. acțiuni de boicot);

6.1.8.       limbaj calomnios sau apt să aducă atingere drepturilor reprezentanților, angajaților, colaboratorilor Smarty Ride Tech sau drepturilor Smarty Ride Tech.

6.2.       Pentru nerespectarea prevederilor art. 6.1, în plus față de orice altă răspundere civilă și/ sau penală, la cererea Smarty Ride Tech Șoferul în solidar cu Transportatorul vor putea fi obligați la o penalitate în cuantum de 100.000 RON/ încălcare sau, dacă se dovedește a fi mai mare, va putea fi obligat la acoperirea întregului prejudiciu produs. Șoferul declară că acceptă ca simpla comunicare a notificării cu privire la încălcarea uneia sau mai multor dispoziții este suficientă pentru ca penalitatea să fie exigibilă

 

Ce reguli trebuie respectate de Șoferi în derularea serviciilor de transport și în relația cu Pasagerii atunci când este utilizată platforma Smarty?

6.3.       Atunci când Șoferul  prestează Servicii de transport prin intermediul Smarty, Șoferul are obligația să mențină o relație civilizată cu Pasagerul și orice limbaj licențios, inclusiv orice alt comportament (manifestat prin gesturi) care ar putea aduce atingere intereselor Pasagerului, este interzis.

6.4.       Atunci când Șoferul  prestează Servicii de transport prin intermediul Smarty, Șoferul are obligația să se prezinte la Comanda acceptată, să NU întârzie la Comandă și să notifice Pasagerii cu privire la timpul necesar de preluare, respectiv orice impediment care ar putea determina întârzierea în prezentarea la adresa de preluare sau la destinație.

6.5.       Șoferul înțelege că este INTERZISĂ predarea dispozitivului pe care este instalată platforma Smarty și / sau a datelor de autentificare în platforma Smarty unei terțe persoane.

6.6.       Șoferul înțelege că astfel de reguli de comportament sunt necesare pentru a corespunde standardelor de calitate promovate de Smarty Ride Tech în furnizarea serviciilor sale de intermediere.

 

Ce sancțiuni pot fi aplicate Șoferilor care nu respectă prezenții Termeni și Condiții?

6.7.       Pentru încălcarea oricăror obligații și/ sau garanții asumate de Șofer prin prezenții Termeni și Condiții, respectiv în cazul încălcării obligațiilor care decurg din legea aplicabilă, inclusiv, dar fără a se limita la: obligațiile de comportament în relația cu Pasagerii Smarty, respectarea standardelor de calitate promovate de Smarty (măsurate inclusiv prin calificativul de rating acordat Șoferului de către Pasageri și/ sau ca urmare a plângerilor înaintate de Pasageri), obligațiile cu privire la veridicitatea documentelor și/ sau a informațiilor furnizate în relația cu Smarty Ride Tech, obligațiile asumate și/ sau regulile impuse de legislația în vigoare privind derularea Serviciilor de transport (cum ar fi lipsa documentelor justificative, a autorizațiilor/ licențelor/ altor documente prevăzute de legea în vigoare), obligațiile de plată asumate în relația cu Smarty Ride Tech (la timp și conform), Smarty Ride Tech, în funcție de gravitate, repetabilitate, istoricul Șoferului în cauză, are posibilitatea să opteze între:

6.7.1.       a restricționa accesul Șoferului la utilizarea platformei Smarty;

6.7.2.       a suspenda dreptul de utilizare a platformei Smarty față de Șofer;

6.7.3.       a exclude definitiv Șoferul din platforma Smarty.

6.8.       În nicio situație prevăzută la 6.7 deasupra, Șoferul NU va fi îndreptățit să obțină restituirea avansului plătit din Prețul Serviciilor Smarty.

6.9.       Sancțiunile aplicate la nivelul Platformei Smarty NU limitează posibilitatea antrenării răspunderii civile/ penale a Șoferilor, respectiv dreptul Smarty Ride Tech de a obține despăgubiri și repararea în întregime a oricărui prejudiciu adus Smarty Ride Tech (inclusiv ca urmare a afectării imaginii Smarty Ride Tech sau a platformei Smarty).

6.10.   În cazul în care Smarty Ride Tech decide să restricționeze sau să suspende furnizarea serviciilor sale de intermediere Șoferului, va transmite părții în cauză, de îndată, o justificare a deciziei respective, pe Suport durabil.

6.11.   În cazul în care Smarty Ride Tech decide să excludă definitiv din platforma Smarty și astfel să înceteze furnizarea serviciilor sale de intermediere către un Șofer, va transmite părții în cauză cu cel puțin 30 (treizeci) zile înainte ca încetarea să intre în vigoare, o justificare a deciziei respective, pe Suport durabil.

6.12.   În cazul unei restricționări, suspendări sau încetări, Șoferii vor dispune de opțiunea de a clarifica faptele și circumstanțele în cadrul procesului intern de gestionare a plângerilor, iar Smarty Ride Tech va putea modifica sau revoca măsura aplicată.

 

În ce situații excluderea poate interveni fără obligația respectării unui termen de preaviz?

6.13.   Perioada preavizului NU se va aplica în cazul în care Smarty Ride Tech:

6.13.1.    trebuie să respecte o obligație legală sau de reglementare ce impune întreruperea definitivă a furnizării serviciilor sale de intermediere într-o manieră ce nu îi permite să respecte perioada de preaviz;

6.13.2.    exercită un drept de încetare în baza unui motiv imperativ bazat pe legislația în vigoare;

6.13.3.    poate demonstra încălcarea mod repetat a Termenilor și Condițiilor de utilizare a Platformei Smarty, caz în care Șoferului i se va furniza o justificare pentru această decizie, pe Suport durabil, rezultatul fiind încetarea definitivă a furnizării serviciilor de intermediere.

 

În ce situații Smarty Ride Tech nu are obligația să justifice măsura restricționării, suspendării sau excluderii?

6.14.   Smarty Ride Tech nu trebuie să ofere o justificare atunci când are o obligație juridică sau regulamentară de a nu specifica faptele sau circumstanțele specifice sau motivul sau motivele obiective aplicabile sau în cazul în care Smarty Ride Tech poate demonstra că Șoferul în cauză a încălcat în mod repetat Termenii și Condițiile aplicabile.

 

7.       MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

 

În ce condiții se pot modifica Termenii și Condițiile?

7.1.       Smarty Ride Tech își rezervă dreptul de a modifica prezenții Termeni și Condiții, inclusiv orice informații prevăzute în paginile la care fac trimitere hyperlink-urile, cu o perioadă de preaviz de 15 (cincisprezece) zile, o asemenea modificare fiind opozabilă Șoferul începând cu data acceptării Termenilor și Condițiilor în varianta modificată de către acesta ori la expirarea termenului de preaviz.

7.2.       Șoferul are dreptul de a nu fi de acord cu modificările propuse de Smarty Ride Tech și de a pune capăt Termenilor și Condițiilor înainte de expirarea termenului de preaviz.

7.3.       Continuarea utilizării platformei Smarty după modificarea Termenilor și Condițiilor sau a oricăror altor informații prevăzute în paginile la care fac trimitere hyperlink-urile, va corespunde cu acordarea consimțământului Șoferului pentru modificările în cauză.

7.4.       Perioada de preaviz nu se va aplica în cazul în care Smarty Ride Tech:

7.4.1.       este supus unei obligații legale sau de reglementare ce impune modificarea Termenilor și Condițiilor;

7.4.2.       trebuie în mod excepțional să procedeze la modificarea Termenilor și Condițiilor pentru a răspunde unui pericol neprevăzut și iminent, în sensul protejării serviciilor de intermediere online, consumatorilor sau utilizatorilor persoane juridice împotriva fraudelor, virușilor, corespondenței nesolicitate (spam), breșelor de securitate sau a altor riscuri de securitate cibernetică.

 

În ce condiții intervine încetarea Termenilor și Condițiilor?

7.5.       Cu excepția altor cazuri de încetare prevăzute în mod expres, Șoferului îi poate fi în mod permanent înlăturat dreptul de a utiliza platforma Smarty:

7.5.1.       ca efect al acordului Părților;

7.5.2.       prin denunțare unilaterală din partea Smarty Ride Tech, cu o notificare motivată pe Suport durabil cu 30 (treizeci) de zile anterior denunțării;

7.5.3.       prin denunțare unilaterală din parte Șoferilor, prin dezactivarea contului de Șofer;

7.5.4.       dacă Șoferul nu acceptă modificările notificate conform prezenților Termeni și Condiții și în termenul de preaviz notifică Smarty Ride Tech intenția de a pune capăt Termenilor și Condițiilor;

7.5.5.       în alte situații prevăzute de prezenții Termeni și Condiții (inclusiv în cazul în care Smarty Ride Tech decide excluderea Șoferilor conform 6.7 și următoarele).

7.6.       În baza unui preaviz de 30 (treizeci) de zile transmis pe Suport durabil, Smarty Ride Tech își rezervă dreptul de a pune capăt Termenilor și Condițiilor prin dezactivarea contului Șoferului, dacă acesta din urmă nu furnizează servicii de transport prin intermediul Smarty Ride Tech pe o perioadă de cel puțin 1 lună. În acest caz, Șoferul poate solicita în mod justificat reactivarea contului său.

7.7.       Termenele de preaviz astfel cum sunt prevăzute în prezenta secțiune nu își găsesc aplicabilitate în situațiile prevăzute de 6.13.

 

Care sunt consecințele încetării Termenilor și Condițiilor?

7.8.       În urma încetării Termenilor și Condițiilor, contul de Șofer va fi invalidat.

7.9.       În urma încetării Termenilor și Condițiilor orice creanțele neachitate între Părți vor rămâne valabile.

7.10.   Încetarea Termenilor și Condițiilor va avea efecte asupra tuturor acordurilor încheiate de către Smarty Ride Tech cu terțe părți pentru îndeplinirea Termenilor și Condițiilor în ceea ce privește Șoferul.

7.11.   La data încetării Termenilor și Condițiilor, indiferent de cauză:

7.11.1.    Șoferul se angajează să returneze către Smarty Ride Tech toate datele, documentele, materialele și/sau echipamentele ce aparțin Smarty Ride Tech;

7.11.2.    Smarty Ride Tech și Șoferului i se aplică în continuare obligațiile prevăzute în prezentul document cu privire la confidențialitate, drept de autor și proprietate intelectuală, cât și procesarea datelor personale, care vor angaja în continuare răspunderea Părților chiar și după expirarea termenului acestor Termeni și Condiții sau a oricărei prelungiri a acestuia.

 

8.       GESTIONAREA PLÂNGERILOR PRIN INTERMEDIUL SMARTY

 

Cum poți formula plângeri prin intermediul procesului intern de gestionare a plângerilor oferit de Smarty Ride Tech?

8.1.       Smarty Ride Tech va pune la dispoziția Șoferilor/ Transportatorilor în mod gratuit prin e-mail sau printr-un formular electronic dedicat în cadrul platformei Smarty, posibilitatea de a formula plângeri cu privire la serviciile de intermediere prestate de Smarty Ride Tech prin platforma Smarty.

8.2.       Smarty Ride Tech asigură verificarea rapidă și eficientă a plângerilor primite, luând în considerare importanța și complexitatea aspectelor semnalate. Smarty Ride Tech va comunica emitentului plângerii rezultatul procesului intern de gestionare a acestora.

8.3.       Pentru claritate, acest sistem intern de gestionare a plângerilor este pus la dispoziția Șoferilor/ Transportatorilor și atunci când Smarty Ride Tech aplică sancțiuni acestora în conformitate cu prezenții Termeni și Condiții.

 

Cum poți rezolva disputele în mod alternativ prin intermediul Smarty?

8.4.       În cazul disputelor legate de interpretarea și/sau executarea acestor Termeni și Condiții, Șoferul are posibilitatea de a recurge la o metodă alternativă de rezolvare a disputelor, fără a împiedica utilizarea altor măsuri reparatorii.

8.5.       În vederea asigurării unui mod alternativ de soluționare a potențialelor dispute, Smarty Ride Tech permite prin solicitarea pe e-mail sau completarea formularului prevăzut pe platforma online de soluționare a disputelor accesibil în platforma Smarty, posibilitatea  Șoferului de a solicita rezolvarea disputei prin intermediul mediatorilor. Astfel, Smarty Ride Tech va alege cel puțin doi mediatori autorizați și listați în tabloul din România disponibil la adresa https://www.cmediere.ro/mediatori/ pe ale căror date de contact le va pune la dispoziție la cerere.

 

9.       DISPOZIȚII DIVERSE

 

Ce fel de servicii auxiliare oferă Smarty Ride Tech?

9.1.       Smarty Ride Tech își rezervă dreptul de a acorda posibilitatea Șoferilor/ Transportatorilor să execute servicii de promovare în scopul creșterii popularității platformei Smarty în rândul Pasagerilor, sub rezerva dreptului acestora de a refuza prestarea serviciilor de promovare.

9.2.       Smarty Ride Tech își rezervă dreptul de a alege Șoferii/ Transportatorii cu care să colaboreze pentru serviciile de promovare acordate.

9.3.       Prestarea serviciilor de promovare de către Șoferi/ Transportatori va fi documentată pe un Suport durabil (de exemplu prin intermediul e-mail-ului, al platformei Smarty, prin contract de servicii, etc.) cu ocazia stabilirii fiecărui serviciu de promovare specific, anterior începerii prestării acestuia.

9.4.       Șoferii/ Transportatorii vor fi îndreptăți la un onorariu pentru serviciile prestate în beneficiul Smarty Ride Tech, în cuantumul și termenii agreați cu Smarty Ride Tech. Facturarea serviciilor se face de către Smarty Ride Tech în numele și pe seama Șoferului/ a Transportatorului, iar facturile astfel emise vor fi transmise către Șoferii/ Transportatori. Fiecare parte rămâne responsabilă în mod individual pentru plata oricăror taxe aplicabile pentru sumele plătite, conform legislației.

 

Ce fel de campanii promoționale oferă Smarty Ride Tech?

9.5.       În vederea promovării serviciilor de intermediere prestate de Smarty Ride Tech prin intermediul platformei Smarty în rândul Șoferilor/ Transportatorilor, Smarty Ride Tech poate derula campanii promoționale adresate acestora, în baza unor regulamente de Campanie adoptate în acest sens și notificate prin platforma Smarty.

9.6.       În vederea promovării serviciilor de intermediere prestate de Smarty Ride Tech prin intermediul platformei Smarty în rândul Șoferilor/ Transportatorilor și/ sau în funcție de activitatea Șoferilor/ Transportatorilor în cadrul platformei Smarty, Smarty Ride Tech își rezervă dreptul de a acorda reduceri comerciale la Prețul Serviciilor Smarty, notificând în mod corespunzător Șoferii/ Transportatorii vizați.

 

Cum funcționează sistemul de rating al Șoferilor în cadrul platformei Smarty?

9.7.       Smarty Ride Tech permite Pasagerilor ca la finalul fiecărei Curse să ofere o notă (un rating) Șoferului.

9.8.       Smarty Ride Tech poate stabili cu valoare obligatorie un rating mediu minim și un scor minim al activității pe care trebuie să îl atingă și să îl mențină Șoferii, pe care îl va notifica prin platforma Smarty. În situația în care Șoferul are un rating mediu minim sau un scor minim sub valorile stabilite de Smarty Ride Tech, atunci Smarty Ride Tech poate aplica una dintre sancțiunile prevăzute la 6.7, cu posibilitatea Șoferului să justifice cauzele unui astfel de punctaj (inclusiv în caz de recenzii false) prin intermediul procesului intern de gestionare a plângerilor.

 

Cine este titularul drepturilor de proprietate intelectuală asupra platformei Smarty?

9.9.       Întregul conținut al platformei Smarty, inclusiv, dar fără a se limita la texte, imagini, grafică, programe de calculator, precum și orice alte date și aplicații, este proprietatea Smarty Ride Tech și/sau a partenerilor săi, fiind protejat în conformitate cu drepturile de autor conform Legii nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, precum și toate celelalte legi, inclusiv, dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială.

9.10.   În considerarea plății Prețului Serviciilor Smarty, Smarty Ride Tech acordă Șoferului o licență de utilizare cu privire la platforma Smarty dedicată Șoferilor, această licență fiind neexclusivă, netransmisibilă, temporară (pe durata pentru care continuă relația contractuală cu Smarty Ride Tech conform prezenților Termeni și Condiții – adică cât timp contul de Șofer este activ), limitată teritorial la orașul în care sunt prestate serviciile de transport de către Șofer.

 

Cum are loc prelucrarea datelor cu caracter personal ale Șoferilor?

9.11.   Modul în care datele cu caracter personal ale Șoferilor sunt prelucrate, precum și drepturile și obligațiile acestora sunt furnizate în documentul Politica de confidențialitate, aceasta făcând parte integrantă din acești Termeni și Condiții.

9.12.   Vă rugăm să aveți în vedere că în situația în care utilizați Serviciile Smarty în mod independent (fără ca Contul dvs. de Șofer să fie alocat unui Transportator), Smarty Ride Tech este operatorul datelor dvs. cu caracter personal iar confidențialitatea datelor dvs. este asigurată. În situația în care alegeți să alocați Contul dvs. de Șofer unui Cont de Transportator, prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal va avea loc în baza politicii de confidențialitate a Transportatorului și va depinde de funcționalitățile pe care Transportatorul le implementează. 

 

Cum vor putea fi transmise notificările prevăzute prin prezenții Termeni și Condiții?

9.13.   Orice notificări din partea Smarty Ride Tech în baza prezenților Termeni și Condiții se consideră valabilă dacă este efectuată în una dintre modalitățile de mai jos, oricare fiind un Suport durabil:

9.13.1.    printr-o notificare sub formă de alertă sau mesaj prin platforma Smarty;

9.13.2.    pe e-mail la adresa de e-mail furnizată în relația cu Smarty Ride Tech;

9.13.3.    prin sms/ telefon;

9.13.4.    prin poștă/ curier/ împuternicit, în mod fizic, la adresele furnizate în relația cu Smarty Ride Tech.

9.14.   Orice notificări din partea Șoferilor, în afara celor care sunt specifice sistemului intern de soluționare a plângerilor prin intermediul Smarty astfel cum este prevăzut la art. 8, se consideră valabile dacă sunt făcute prin:

9.14.1.     pe e-mail, la adresa contact@smarty-app.com;

9.14.2.    prin intermediul platformei Smarty;

9.14.3.    prin poștă/ curier/ împuternicit, în mod fizic, la adresa sediului Smarty Ride Tech.

 

Ce se întâmplă în cazul în care anumite dispoziții ale acestor Termeni și Condiții devin invalide/ ineficace?

9.15.   Acești Termeni și Condiții, împreună cu documentele la care se face referire, constituie întregul acord între părți cu privire la subiectul său. În cazul în care prevederile acestor Termeni și Condiții sunt invalide sau neaplicabile, acest lucru nu afectează valabilitatea dispozițiilor rămase. În locul dispozițiilor lovite de cauze de ineficacitate se aplică o dispoziție valabilă conform legii pentru a produce efecte conform acestor Termeni și Condiții.

 

Care sunt diferențele de regim dintre situația Șoferului cu cont individual în platforma Smarty și Șoferul al cărui cont de Șofer este asociat unui cont de Transportator?

9.16.   În cazul în care Șoferul își creează în mod individual cont în platforma Smarty, atunci garantează că a obținut acordul expres al Transportatorului pentru a colabora cu Smarty Ride Tech în vederea furnizării Serviciilor de transport prin intermediul platformei Smarty și că a obținut acordul Transportatorului pentru a își asuma o serie de obligații în numele acestuia, inclusiv, dacă este cazul, pentru a transmite documente și/ sau informații cu privire la Transportator.

9.17.   În cazul în care contul Șoferului a fost creat ca urmare a asocierii cu un cont de Transportator sau în cazul în care contul de Șofer este asociat unui cont de Transportator, atunci Șoferul înțelege că acești Termeni și Condiții vor fi dublați de Termeni și Condiții expres acceptați de Transportator, care pot conține dispoziții derogatorii de la aceștia, și care vor fi aduse la cunoștința Șoferilor de către Transportatori.

9.18.   Șoferul înțelege și este de acord cu faptul că în cazul Șoferilor al căror cont este asociat unui cont de Transportator, servicii de intermediere oferite de Smarty Ride Tech pot cuprinde o gamă mai largă de servicii și/ sau beneficii, cum ar fi comenzi realizate de Pasageri asociați Partenerilor Contractuali prin Smarty Business.

 

 

Care este legislația aplicabilă și care sunt instanțele competente în caz de litigiu cu Smarty Ride Tech?

9.19.   Relațiile contractuale sunt reglementate de legislația română.

9.20.   Instanțele române din București de la sediul Smarty Ride Tech vor fi competente exclusiv pentru toate litigiile care apar din cauza sau în legătură cu acești Termeni și Condiții pentru toate părțile implicate, cu excepția regulilor imperative de competență aplicabile conform legislației în vigoare.

 

 

Care este legislația aplicabilă și care sunt instanțele competente în caz de litigiu cu Smarty Ride Tech?

9.21.   Relațiile contractuale sunt reglementate de legislația română.

9.22.   Instanțele române din București de la sediul Smarty Ride Tech vor fi competente exclusiv pentru toate litigiile care apar din cauza sau în legătură cu acești Termeni și Condiții pentru toate părțile implicate, cu excepția regulilor imperative de competență aplicabile conform legislației în vigoare.